Dleachtanna agus CBL

Dleacht stampála ar réadmhaoin
Tá dleacht stampála iníoctha ar aistriú réadmhaoine
This document is in: Tithíocht > Ag ceannach tí > Teach a cheannach

Dleacht stampála ar chártaí airgeadais
Is cáin é dleacht stampála a ghearrtar ar chártaí ATM, ar chárta dochair, ar chártaí creidmheasa agus ar chártaí muirir.

Aisíocaíochtaí CBL ar áiseanna agus trealamh in úsáid ag daoine le míchumais
Má tá míchumas fisiciúil nó intinne agat agus mar thoradh air, go mbíonn ort úsáid a bhaint as áiseanna agus trealaimh áirithe, is féidir leat leas a bhaint as aisíocaíocht Cáin Bhreisluacha (CBL).
This document is in: Airgead agus Cáin > Cáin > Creidmheasanna agus faoiseamh do dhaoine míchumasaithe

Cáin Bhreisluacha
Tá Cáin Bhreisluacha (CBL) san áireamh sa phraghas i gcás formhór na dtáirgí agus na seirbhísí a úsáidimid gach lá. D’fhéadfadh sé go mbeadh dliteanas ort CBL a íoc má cheannaíonn tú ar líne freisin. Faigh tuilleadh faisnéise maidir le CBL agus mar a íoctar í.

Dleachtanna máil
Sainiú achoimreach ar conas a ghearrtar dleacht mháil ar alcól, ar thobac agus ar tháirgí eile.