Cánacha Caipitil

Cáin Fháltais Caipitiúil
Má fhaigheann tú bronntanas, b'fhéidir go mbeidh Cáin Bhronntanais le n-íoc agat air. Má fhaigheann tú oidhreacht tar éis báis, b'fhéidir go mbeidh Cáin Oidhreachta le gearradh air. Is cineálacha Cánach Fháltais Caipitiúil iad an dá cháin seo.

Cáin Ghnóthachan Caipitiúil
Gearrtar Cáin Ghnóthachan Caipitiúil ar ghnóthachan caipitiúil nó brabús a dhéantar ó dhiúscairt sócmhainne. Tá sócmhainní áirithe díolmhaithe ó Cháin Ghnóthachan Caipitiúil. Fáil amach an bhfuil tú faoi dhliteanas ag Cáin Ghnóthachan Caipitiúil.

Cánacha Caipitiúla tar éis scartha/colscartha
Cur síos gairid ar an tionchar a bhíonn ag scaradh/colscaradh ar chánacha Caipitiúla - cáin ar ghnóthacháin caipitiúla, cáin ar fháltais caipitiúla agus stampdhleacht.