Coigiltis agus infheistithe

Comhair chreidmheasa
Is eagras é an comhar creidmheasa de dhaoine a chuireann airgead i dtaisce le chéile agus a chuireann iasachtaí airgid ar fáil dá chéile ar ráta úis réasúnta.
This document is in: Airgead agus Cáin > Airgeadas pearsanta > Faoiseamh cánach ar tháillí don tríú leibhéal

Ús ar iasachtaí agus coigilteas
Má thógann tú airgead ar iasacht ó institiúid airgeadais, déanfar ús a ghearradh ort. Má dhéanann tú airgead a choigilt in institiúid airgeadais, déanfaidh tú ús a thuilleamh. Faigh amach faoi théarmaí difriúla a úsáidtear don ús a ghearrtar agus a thuilltear.