Coigiltis agus infheistithe

Ús ar iasachtaí agus coigilteas
Má thógann tú airgead ar iasacht ó institiúid airgeadais, déanfar ús a ghearradh ort. Má dhéanann tú airgead a choigilt in institiúid airgeadais, déanfaidh tú ús a thuilleamh. Faigh amach faoi théarmaí difriúla a úsáidtear don ús a ghearrtar agus a thuilltear.