Pinsin

Pinsin gairme in Éirinn
Tá cur síos deanta sa cháipéis seo ar na rialacha a bhaineann le iarratas a dhéanamh ar Phinsin Cheirde.

Pinsin Phearsanta
Déanann an cháipéis seo cur síos ar na rialacha a bhaineann le pinsin phearsanta a eagraíonn daoine atá féin-fhostaithe nó fostaithe nach bhfuil aon scéim phinsin saothair acu.

An tOmbudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean
Beidh an chumhacht ag an Ombudsman na bPinsean fiosrúchán a dhéanamh agus cinneadh a thógáil maidir le do ghearáin a bhaineann le easaontas fíricí nó dlí agus botúin a bhaineann le scéimeanna pinsin saothair agus scéimeanna pinsin eile.

Cuntais Phearsanta Coigiltis Scoir
Cuntas fadtéarmach pearsanta scoir é Cuntas Pearsanta Coigiltis Scoir (CPCS) atá curtha ar fáil le deis a thabhairt duit airgead a chur ar leataobh don am a bheidh tú imithe ó do phost ar bhealach atá solúbtha.

Cáin ar Phinsin
Tá cur síos anseo ar an gcóras le cáin a ghearradh ar phinsin agus ar íocaíochtaí eile leasa shóisialaigh.

An tÚdarás Pinsean
Is é an tÚdarás Pinsean comhlacht rialála na hÉireann do Scéimeanna Pinsean Ceirde agus Chuntais Choigiltis Scoir Pearsanta (CCSPanna).

Conas a mheasúnaítear pinsin le linn idirscartha/colscartha/scaoilte
Cur síos ar phinsin mar mhaoin agus orduithe ceartú pinsin.
This document is in: Teaghlach agus Caidrimh > Scaradh, colscaradh agus díscaoileadh