Scéim mhicrichreidmheasa – iasachtaí 'Luíonn sé le Ciall' ('It Makes Sense')

Réamhrá

Seoladh scéim mhicrichreidmheasa i mbreis agus 30 comhar creidmheasa i mi na Samhna 2015. Is ionann micrichreidmheas agus suimeanna beaga airgid a thabhairt ar iasacht ar rátaí ísle úis. Tá de chuspóir na scéime seo an brath a laghdú ar iasachtóirí airgid a ghearrann rátaí an-arda úis.

Tugtar iasachtaí It Makes Sense ar iasachtaí faoin tionscnamh. Faoi láthair, tá an scéim ar fáil i mbreis agus 30 comhar creidmheasa ar fud na hÉireann. Féadfaidh tú teacht ar liosta de chomhair chreidmheasa a bhfuil páirt á glacadh acu sa scéim anseo.

Tá iasachtaí ‘It Makes Sense’ ar fáil do dhaoine a bhfuil íocaíochtaí áirithe leasa shóisialaigh á bhfáil acu a bhféadfadh nach mbeadh in ann creidmheas a fháil ó fhoinsí eile. Chomh maith leis sin, ní mór duit a bheith cláraithe nó cáiliú don Scéim Buiséad Teaghlaigh. Idir €100 agus €2,000 a bheidh luachanna iasachta agus beidh ráta uasta úis 12% (Ráta Céatadánach Bliantúil (RCB) 12.68%) i gceist.

Mura comhalta thú de do chomhar creidmheasa áitiúil, is féidir leis an gcomhar creidmheasa comhalta a dhéanamh díot ar an láthair (a fhad agus a chónaíonn tú sa cheantar áitiúil) agus is féidir breithniú láithreach a dhéanamh ort i dtaobh iasacht ‘It Makes Sense’. Is gnách go ndeonófar iasachtaí laistigh de 24 uair an chloig tar éis go ndéantar comhalta den chomhar creidmheasa thú agus tar éis duit d’iarratas ar iasacht a dhéanamh.

Rialacha

Tá iasacht ‘It Makes Sense’ ar fáil do dhaoine atá 18 mbliana d’aois agus níos sine:

  • A bhfuil íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil acu

    agus

  • Atá cláraithe le nó a cháilíonn don Scéim Buiséad Teaghlaigh

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar iasacht ar chuspóir ar bith, aisíocaíocht aon fhiachais gan íoc, ina measc. Féadfaidh tú iasacht a ghlacadh amach ar feadh tréimhse íosta idir mí amháin agus a mhéid le 2 bhliain.

Rátaí

Is ionann íosmhéid na hiasachta agus €100 agus is é €2,000 an méid uasta is féidir leat a fháil ar iasacht.

Déantar aisíocaíochtaí iasachta ó asbhaintí gach seachtain ó d’íocaíocht leasa shóisialaigh tríd an Scéim Buiséad Teaghlaigh. Is ionann an asbhaint uasta a cheadaítear faoin Scéim Buiséad Teaghlaigh agus 25% de d’íocaíocht sheachtainiúil leasa shóisialaigh. Áirítear leis seo aon asbhaintí eile a d’fhéadfadh bheith agat faoin Scéim Buiséad Teaghlaigh (mar shampla, le haghaidh cíosa nó billí teaghlaigh).

Is ionann an ráta uasta úis a ghearrfaidh comhair chreidmheasa ar iasacht ‘It Makes Sense loan’ agus 1% sa mhí nó 12% sa bhliain (Ráta Céatadánach Bliantúil (RCB) 12.68%).

I dtaobh iasacht €500 RCB Téarma Aisíocaíochtaí seachtainiúla Ús a gearradh An tIomlán a aisíocadh

Comhar Creidmheasa

Iasacht ‘It Makes Sense’

12.68% (athraitheach) 6 mhi €19.84 €15.72 €515.72

Conas iarratas a dhéanamh

Déanann tú iarratas ar iasacht ‘It Makes Sense’ trí do chomhar creidmheasa áitiúil.

Bheith i do chomhalta den chomhar creidmheasa

Mura comhalta cheana féin thú den chomhar creidmheasa, is gá duit fianaise a sholáthar i dtaobh d’ainm, seolta agus uimhir PSP. Teastóidh an méid a leanas uait:

  • Cruthúnas i dtaobh d’aitheantais – mar shampla, pas reatha, ceadúnas tiomána nó Cárta Seirbhísí Poiblí
  • Cruthúnas i dtaobh do sheolta – mar shampla, bille teaghlaigh a eisíodh le déanaí nó cáipéisíocht a d’eisigh an Rialtas le déanaí, ar nós litreach ón Roinn Coimirce Sóisialaí.
  • D’Uimhir’ PSP

Iarratas a dhéanamh ar Iasacht ‘It Makes Sense’

Is gá duit 2 dhuillín leasa shóisialaigh a eisíodh le déanaí a thabhairt leat (a eisíodh tráth nach faide ná 4 seachtaine roimhe sin) go dtí do chomhar creidmheasa. Cabhróidh do chomhar creidmheasa áitiúil leat foirm iarratais ar iasacht a líonadh agus an fhoirm a chomhlánú lena cheadú asbhaintí ón scéim buiséad teaghlaigh a dhéanamh.

Cá ndéanfaidh mé iarratas?

Tá na hiasachtaí seo ar fáil ag os cionn 30 ionad comhar creidmheasa. Féadfaidh tú cuairt a thabhairt ar facebook.com/itmakessenseloan chun teacht ar níos mó faisnéise. Chomh maith leis sin, féadfaidh tú rochtain a fháil ar liosta comhair chreidmheasa rannpháirteacha ar láithreán gréasáin itmakessenseloan.ie.

Féadfaidh tú faisnéis agus comhairle a fháil faoi bhuiséadú ón líonra ionaid Seirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid (an SBCA):

An tSeirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid

Teach Tráchtála
Sráidbhaile Tráchtála an Chinn Thiar
Baile Bhlainséir
Baile Átha Cliath 15
Éire

Teil:0761 07 2020
Láithreán Gréasáin: http://www.mabs.ie

Page edited: 5 September 2016