Iasachtaí agus creidmheas

Overview Document Ag fáil airgid ar iasacht
Nuair atá tomaltóirí ag fáil airgid ar iasacht, tugann an reachtaíocht cosaint orthu. Tugtar comhairle do dhaoine an iasacht cheart a oirfidh dá riachtanais a fháil agus tabharfar comhairle ann breathnú i gcúpla áit sula bhfaigheann duine iasacht.

Creidmheas a fhógairt
Tá rialacha mionsonraithe ann lena rialaítear fógraíocht na seirbhísí agus na creidmheasa airgeadais. Is é Banc Ceannais na hÉireann a dhéanann monatóireacht ar chomhlíonadh na rialacha sin.

Rótharraingtí bhainc
Cuireann bainc agus institiúidí airgeadais rialacha diana i bhfeidhm maidir le rótharraingtí. Conas iarratas a dhéanamh ar rótharraingt ó institiúid airgeadais agus cad atá le déanamh má bhíonn tú thíos le deacracht maidir le rótharraingt a íoc ar ais.

Morgáiste a fháil
Ceangaltas fadtéarmach airgeadais is ea morgáiste. Is gá duit do chuid airgeadais a mheasúnú agus a chinntiú gur féidir leat na haisíocaíochtaí a dhéanamh. Chuir an Banc Ceannais teorainneacha ar mhéid morgáistí cónaithe.
This document is in: Tithíocht > Ag ceannach tí > Cabhair maidir le teach a cheannach

Comhaontaithe fruilcheannaigh
Tá cur síos sa doiciméad seo ar an dlí a bhaineann le comhaontaithe fruilcheannaigh.

Iasachtú airgid in Éirinn
Is é iasachtú airgid an cleachtas ina dtugtar iasachtaí airgid thirim nó ina soláthraítear earraí nó seirbhísí a aisíoctar ar ardleibhéal úis thar thréimhse ghearr ama. Faisnéis faoi conas a rialaítear iasachtú airgid agus na rialacha a bhaineann leis.

Stair chreidmheasa - Biúró Creidmheasa na hÉireann
Déanann Biúró Creidmheasa na hÉireann faisnéis a chothabháil maidir le feidhmíocht chomhaontuithe creidmheasa idir iasachtaithe agus institiúid airgeadais.

Ús ar iasachtaí agus coigilteas
Má thógann tú airgead ar iasacht ó institiúid airgeadais, déanfar ús a ghearradh ort. Má dhéanann tú airgead a choigilt in institiúid airgeadais, déanfaidh tú ús a thuilleamh. Faigh amach faoi théarmaí difriúla a úsáidtear don ús a ghearrtar agus a thuilltear.
This document is in: Airgead agus Cáin > Airgeadas pearsanta > Coigiltis agus infheistithe

Scéim mhicrichreidmheasa – iasachtaí 'Luíonn sé le Ciall' ('It Makes Sense')
Tá an iasacht seo ar a bhfuil rochtain éasca ó chomhair chreidmheasa dírithe ar dhaoine a bhfuil íocaíochtaí leasa shóisialaigh á bhfáil acu a bhféadfadh go bhfuil deacrachtaí acu creidmheas a rochtain. Níl sí ar fáil ó gach comhar creidmheasa go fóill.