Árachas

Cineálacha árachais
Forbhreathnú ar na cineálacha árachais atá ar fáil agus cá háit a gheobhaidh tú tuilleadh eolais.

Polasaithe árachais saoil nár héilíodh
Faoin Acht um Pholasaithe Árachais Saoil nár hÉilíodh 2003 ní mór polasaithe árachais saoil atá díomhaoin a aistriú isteach i gCiste na gCuntas Díomhaoin.

An t-árachas mótair
Ní mór árachais mótair a bheith ag duine le dul ag timáint in áit phoiblí agus teastaíonn Teastas Árachais reatha uait le cáin a íoc ar an gcarr.
This document is in: Taisteal agus Áineas > Gluaisteánaíocht > Cáin Ghluaisteáin agus Árachas

Measúnú Díobhálacha Pearsanta
Déanann InjuriesBoard.ie na hÉireann cinneadh maidir le héilimh ar dhíobháil phearsanta sa chás nach bhfuil an duine a bhí freagrach as an ngortú ag cur i gcoinne dliteanais agus go dtoilíonn sé/sí don Bhord measúnú a dhéanamh ar an éileamh ar chúiteamh.
This document is in: Dlí > An Dlí Sibhialta

An t-árachas sláinte príobbháideach
Cuireann an doiciméad seo síos ar na rialacha a bhaineann faoi láthair le hárachas sláinte.
This document is in: Sláinte > Córas sláinte

Polasaithe árachais chun do mhorgáiste a chosaint
Sainiú achomair ar 2 shaghas éagsúla árachais is féidir leat a fháil maidir le morgáiste.
This document is in: Tithíocht > Ag ceannach tí > Teach a cheannach