Dócmhainneacht phearsanta

Overview Document Roghanna um Dhócmhainneacht Phearsanta
Chuir an tAcht um Dhocmhainneacht Phearsanta córas nua i bhfeidhm chun déileáil le dócmhainneacht phearsanta.

Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann
Riarann Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann (SDÉ) na nósanna imeachta réitigh fiachais a tugadh isteach faoin Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta 2012. Tá an Sannaí Oifigiúil i bhFéimheacht lonnaithe sa tSeirbhís agus riarann sé a Rannóg Féimheachta.

Fógraí um Fhaoiseamh Fiachais
Is féidir le daoine ag a bhfuil ísealioncaim nach bhfuil in ann íoc as a bhfiachas iarratas a dhéanamh ar Fhógra um Fhaoiseamh Fiachais.

Socruithe Réitigh Fiachais
Is féidir le daoine nach féidir leo a bhfiacha neamhurraithe iarratas a dhéanamh ar Shocrú Réitigh Fiachais.

Socruithe um Dhócmhainneacht Phearsanta
Is féidir le daoine ag a bhfuil fiachas faoi urrús, agus nach bhfuil in ann íoc as a bhfiachas, iarratas a dhéanamh ar Shocrú um Dhócmhainneacht Phearsanta.

Cad is féimheacht ann?
Cur síos ar conas a oibríonn féimheacht in Éirinn. Tá athruithe tagtha ar na rialacha maidir le féimheacht.