Cosaint tomhaltóra

Díospóidí le hinstitiúidí airgeadais atá lonnaithe i dtír eile Eorpach
Is bealach é FIN-NET le deis a thabhairt teacht ar réiteach simplí agus tapaidh ar easaontas trasteorann idir tú féin agus soláthraí seirbhísí airgeadais.

Cosaint thomhaltóirí na seirbhísí airgeadais
Má tá cuntas nó iasacht bainc agat le hinstitiúid airgeadais; is tomhaltóir seirbhísí airgeadais tú dá réir. Tá reachtaíocht ann a rialaíonn na déileálacha a bhíonn ag institiúidí airgeadais le tomhaltóirí.
This document is in: Gnóthaí Tomhaltóirí > Seirbhísí Airgeadais > Táirgí Airgeadais

Rialachán airgeadais
Is é an Banc Ceannais na hÉireann rialtóir do gach seirbhís airgeadais in Éirinn.
This document is in: Gnóthaí Tomhaltóirí > Seirbhísí Airgeadais > Táirgí Airgeadais