Cuntas caighdeánach bainc

Tá cuntais bainc bhunúsacha curtha ar fáil mar chuid de Straitéis um Chuimsiú Airgeadais agus Plean Íocaíochtaí Náisiúnta an Rialtais. Tá cuntas bainc bunúsach saor in aisce do bhaincéireacht laethúil ar feadh na chéad 12 mhí, ar a laghad. Tá de chuspóir aige an méid daoine in Éirinn a laghdú nach bhfuil cuntas bainc acu agus chun cabhrú leo a n-airgeadas a bhainistiú. Tá sé ar fáil anois ó bheagnach gach banc in Éirinn – féach 'Cá ndéanfaidh mé iarratas?' thíos.


Rialacha

Tá an chéad bhliain saor in aisce i gcás baincéireacht laethúil. I ndiaidh bliain amháin, déanfaidh an banc athbhreithniú ar do chuntas ach ní ghearrfar táille ort as cothabháil ná táillí laethúla idirbhirt do na chéad chúig bliana, a fhad agus nach mó an t-airgead a íoctar isteach i do chuntas gach bliain ná €19,240 (an pá íosta náisiúnta).

Costais chuntas bainc bunúsach

Tá gnáthsheirbhísí laethúla saor in aisce le cuntas bainc bunúsach. Áirítear leo seo:

 • Airgead a thabhairt amach ag Uathmheaisín Bainc (meaisín airgid)
 • Cárta dochair a úsáid i siopa chun íoc as rud éigin agus aisairgead a fháil i siopa.
 • Cárta dochair a úsáid chun íoc as rud éigin ar líne
 • Airgead a aistriú go cuntas bainc eile
 • Airgead a aistriú chun bille a íoc (cosúil le do leictreachas nó téamh)
 • Ordú seasta a shocrú agus a athrú (seo nuair a bhíonn suim rialta á baint as do chuntais agus á haistriú isteach i gcuntas coigiltis nó chun billí a íoc)
 • Airgead a thaisceadh isteach sa chuntas (taisceadh a dhéanamh)
 • Ráiteas rialta a fháil a insíonn duit an méid atá i do chuntas agus an méid a ghlac tú amach.
 • Baincéireacht gutháin agus baincéireacht idirlín a úsáid (is féidir muirir a ghearradh ar ghlaonna gutháin nó ar shonraí)

Is féidir muirear a ghearradh ort as do chárta a úsáid fad a bhíonn tú thar lear agus ní féidir leat rótharraingt nó seicleabhar a fháil le cuntas bainc bunúsach.

Riachtanais chuntas bainc bunúsach

 • Caithfidh tú a bheith ar a laghad 18 mbliana d’aois (nó 16 bliana i gcás Bhainc-Aontas Éireann (AIB))
 • Caithfidh go bhfuil cónaí dlíthiúil ort san AE
 • Caithfidh tú cuntas íocaíochta/reatha eile a bheith agat le banc i bPoblacht na hÉireann. Má tá cuntas reatha agat cheana féin, agus má chuir do bhanc ar an eolas thú go ndúnfar é, tá tú incháilithe, ach beidh ort cruthúnas ina leith a thabhairt leat nuair a bhíonn cuntas nua á oscailt agat.

Cá ndéanfaidh mé iarratas?

Chun cuntas a oscailt, tá ort cuairt a thabhairt ar bhrainse áitiúil do bhainc. Tá na cuntais bhainc bhunúsacha seo a leanas ar fáil:

Banc Ainm an chuntais
Bainc-Aontas Éireann (AIB) Cuntas Bainc Bunúsach
Banc Uladh Bonnchuntas
KBC Cuntas Reatha Bunúsach
Permanent TSB Cuntas Íocaíochta Bunúsach
Banc na hÉireann Cuntas Bainc Bunúsach
EBS Bainisteoir Airgid

Tacaíonn eagraíochtaí eile leis an tionscnamh seo, chomh maith, an méid seo a leanas ina measc:

One Family

An SBCA (an tSeirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid)

An Ghníomhaireacht Náisiúnta Tomhaltóirí

Cumann Naomh Uinseann de Pól

Page edited: 15 November 2018