Slánúchán na n-idirbheart airgid

Réamhrá

Rolladh amach an slánúchán ar fud na tíre ó 28 Deireadh Fómhair 2015 i leith. Ciallaíonn an slánúchán go slánófar méid iomlán an bhille suas nó síos chuig an 5 cent is gaire. Ní bheidh feidhm leis ach amháin i gcás íocaíochtaí airgid, agus ní bheidh feidhm leis i gcás billí a íoctar go leictreonach - trí chárta dochair, cárta creidmheas nó cárta siopa éigin.

Is éard is aidhm leis an slánúchán chun úsáid na mbonn 1 agus 2 cent a laghdú.. Ní bhaineann tomhaltóirí leas gníomhach as na boinn úd, is mó costas a n-eisiúna ná luach na mbonn féin. Cosnaíonn bonn 1 cent 1.65c chun táirgeadh agus cosnaíonn bonn 2 cent 1.94c. Leanfaidh na boinn 1 agus 2 cent ar aghaidh ina n-airgead dlíthairgthe.

Is iad eochairghnéithe an tslánúcháin:

 • Is saorálach é an slánúchán do mhiondíoltóirí agus tomhaltóirí.
 • Fanfaidh na boinn 1 agus 2 cent ina n-airgead dlíthairgthe.
 • Ní bheidh feidhm leis an slánúchán ach amháin le híocaíochtaí airgid.
 • Slánófar méid iomlán aon bhille suas nó síos chuig an 5 cent is gaire.

Is féidir leis an miondíoltóir an slánúchán a chur chun feidhme go huathoibríoch gan iarraidh ar an gcustaiméir - is fútsa a bheidh sé chun rá nach dteastaíonn uait go gcuirfí an slánúchán chun feidhm i leith do bhillese. Caithfear an tsóinseáil bheacht a thabhairt do chustaiméirí i gcónaí má iarrann siad í.

Sa chás nach bhfuil deireadh nialas ná cúig leis líon cent a íocfar agus go bhfuiltear ag íoc an bhille iomláin le hairgead tirim - rud a chuireann iallach ar an gcustaiméir chun leas a bhaint as boinn 1 agus 2 cent mar íocaíocht nó iallach ar an miondíoltóir chun leas a bhaint as na boinn úd agus sóinseáil á tabhairt ar ais - is amhlaidh a shlánófar an méid sóinseála a íocfar chuig an 5 nó 10 cent is gaire:

 • Shlánófaí 1 agus 2 síos chuig nialas
 • Shlánófaí 3 agus 4 suas chuig 5
 • Shlánófaí 6 agus 7 síos chuig 5
 • Shlánófaí 8 agus 9 suas chuig 10

Samplaí

Is féidir bille a shlánú suas nó síos de réir mar seo a leanas faoin slánúchán:

 1. Idirbheart arbh fhiú €10.21 nó €10.22 é; shlánófaí chuig €10.20 é
 2. Idirbheart arbh fhiú €10.23 nó €10.24 é; shlánófaí chuig €10.25 é
 3. Idirbheart arbh fhiú €10.26 nó €10.27 é; shlánófaí chuig €10.25 é
 4. Idirbheart arbh fhiú €10.28 nó €10.29 é; shlánófaí chuig €10.30 é

Dhá mhír ar leithligh leis na praghsanna €10.99 agus €3.49 faoi seach; fanfaidh siad ag na praghsanna úd, cé go slánófaí an bille iomlán (€14.48) suas chuig €14.50.

Trí mhír ar leithligh leis na praghsanna €2.99, €4.49 agus €8.18 faoi seach; fanfaidh siad ag na praghsanna úd, cé go slánófaí an bille iomlán (€15.66) síos chuig €15.65.

Custaiméir a chur ar an eolas i leith slánúcháin

Ba chóir go n-inseodh na siopaí agus miondíoltóirí eile duite go bhfuil siad ag baint leasa as an slánúchán trí chomharthaíoch oiriúnach laistigh den siopa. D’fhéadfaí a áireamh leis sin, mar shampla, fógra ag na doirse isteach nó ag an scipéad. Is é Banc Ceannais na hÉireann a sholáthróidh an chomharthaíocht oiriúnach do mhiondíoltóirí, saor in aisce.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Banc Ceannais na hÉireann

Bosca Phoist 559
Baile Átha Cliath 1
Éire

Teil:(01) 224 6000
Lóghlao:1890 777 777
Láithreán Gréasáin: http://www.centralbank.ie/
R-phost: rounding@centralbank.ie

Page edited: 17 July 2017