Ag oscailt cuntas bainc agus ag athrú cuntas bainc

Eolas

Cuireann institiúidí airgeadais, ar nós banc, comhair chreidmheasa agus cumainn foirgníochta réimse cuntas ar fáil. Is gnách go mbíonn 2 phríomhchatagóir cuntais ann; cuntas reatha agus cuntas taisce:

  • Tugann cuntas reatha deis duit idirbheartaíochtaí a dhéanamh ó lá go lá (mar shampla, bille a íoc, do thuarastal a fháil díreach chuig an gcuntas, idirbheartaíochtaí a dhéanamh srl.). Is bainc agus cumainn foirgníochta amháin a chuireann iad sin ar fáil.
  • Tugann cuntas taisce deis duit cur le hairgead a bheidh i dtaisce agat agus d'fhéadfá ús a shaothrú ar an airgead sin. Tairgeann formhór na gcomhlachtaí seirbhíse airgeadais iad sin.

Cuireann roinnt cuntas seirbhísí saor in aisce ar tairiscint duit, ach braitheann seo ar an saghas cuntais atá agat. Mar shampla, le roinnt banc, d’fhéadfadh go mbeadh ort méid airgid a choimeád i do chuntas ag gach tráth.

Má thuilleann tú ús ar choigiltis, d’fhéadfadh go mbeadh ort cáin a íoc ar an ús, ar a dtugtar Cáin Choinneála ar Ús Taisce (DIRT).

Tá ag an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí uirlis áisiúil a chuireann costais agus sochair tháirgí éagsúla airgeadais i gcomparáid lena chéile.

Ag oscailt cuntas bainc

Nuair a osclaíonn tú cuntas reatha ba chóir duit a bheith ar an eolas faoi na seirbhísí a bheidh agat ar an gcuntas seo. Féadfaidh tú teacht ar fhaisnéis níos sonraí ar céard is ceart fiafraí faoi nuair a bhíonn cinneadh á dhéanamh agat ar chuntas reatha ón gCoimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí – féach 'Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas’ thíos.

Nuair a osclaíonn tú cuntas éarlaise, ba cheart duit fios a bheith agat cén ráta úis a thuillfidh tú ar do chuid coigiltí. Ba cheart a dheimhniú, chomh maith, conas is féidir leat rochtain a fhail ar d'airgead sa chás go dteastódh sé uait. Ní cuntas taisce an t-aon rogha atá agat – féadfaidh tú airgead a shábháil ar bhealaí eile, mar shampla, tríd an bPost.

Ní mór d’institiúid airgeadais d’aitheantas agus do sheoladh a dheimhniú sular féidir leat cuntas bainc a oscailt.

Ag athrú do chuntais

D’fhéadfadh go dteastódh uait do chuntas a athrú chuig institiúid eile airgeadais mar gheall ar an méid a leanas:

  • Tá do chuid cúinsí athraithe agus tá riachtanais difriúla ag teastáil uait ó chuntas.
  • B’fhéidir gur aimsigh tú cuntas a thug margadh ní b’fhearr duit.
  • B’fhéidir nach bhfuil tú sásta leis an leibhéal seirbhíse a bhfuil do bhanc á chur ar fáil.
  • B’fhéidir nach bhfuil tú sásta leis na táillí a bhfuil do bhanc á ghearradh.

Má chinneann tú chun do chuntas a athrú, féadfaidh tú faisnéis a fháil chun cabhrú leat cinneadh a dhéanamh agus is ann do rialacha a rialaíonn an próiseas.

Tá ag an gCoimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí comparáid phearsanta idir costas cuntas reatha a d’fhéadfadh cabhrú leat chun a fheiceáil an féidir leat margadh níos fearr a fháil ó institiúid eile airgeadais.

Má chinneann tú chun do chuntas a athrú, d’eisigh an Banc Ceannais cód iompair ar athrú cuntas reatha le hinstitiúidí creidmheasa (pdf). Ní mór do gach institiúid chreidmheasa (bainc agus cumainn foirgníochta) in Éirinn an cód a chomhlíonadh.

Faoin gcód, ní mór do gach banc agus cumann foirgníochta pacáiste aistrithe a sholáthar dá gcustaiméirí. Cuimsítear ann seo cur síos ar gach ceann de na cuntais reatha atá ar tairiscint ag an tráth sin do chustaiméirí nua, mar aon le treoir céim ar chéim maidir lenar gá duit a dhéanamh nuair a bhíonn tú ag athrú.

Ní mór go mbeidh do chuntas nua socraithe agus i mbun feidhme ag do bhanc nó do chumann foirgníochta nua laistigh de 10 lá oibre tar éis dháta an aistrithe – seo an dáta lenar comhaontaíodh idir tú féin agus do bhanc nó do chumann foirgníochta nua go dtosóidh an próiseas. Tabharfar an rogha duit do sheanchuntas a choimeád nó é a dhúnadh. Ní mór duit do bhanc nua a chur ar an eolas sula n-aistríonn tú.

Má choimeádann tú do sheanchuntas ar oscailt, d’fhéadfadh go mbeadh ort muirir a íoc ar an gcuntas seo, mar aon le dleacht stampa ar do chártaí, fiú mura n-úsáideann tú an cuntas sin a thuilleadh.

Féadfaidh tú faisnéis mhionsonraithe a fháil ar chuntais a athrú ón gCoimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí

Teach Bloom
Sráid an Iarnróid
Baile Átha Cliath 1
D01 C576

Uaireanta Oscailte:- Línte oscailte Luan - Aoine 9rn - 6in
Teil:(01) 402 5500
Lóghlao:1890 432 432
Láithreán Gréasáin: http://www.ccpc.ie

Banc Ceannais na hÉireann

Rialachán Airgeadais
Boisce Phoist 559
Baile Átha Cliath 1
Éire

Teil:(01) 224 6000
Lóghlao:1890 777 777
Facs:(01) 671 6561
Láithreán Gréasáin: http://www.centralbank.ie/regulation/Pages/home.aspx
R-phost: enquiries@centralbank.ie

Page edited: 24 October 2016