Banc Ceannais na hÉireann

Eolas

Chruthaigh Acht an Bhainc Cheannais (Leasú), 2010 comhlacht nua singil ar a dtugtar Banc Ceannais na hÉireann atá freagrach as baincéireacht agus as rialú airgeadais. Tháinig sé in ionad na gcomhlachtaí gaolmhara roimhe seo – Banc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann (ar a dtugtar go ginearálta, an Banc Ceannais) agus Údarás Rialála Seirbhísí Airgeadais na hÉireann (an Rialtóir Airgeadais).

Féadfaidh tú faisnéis a léamh faoi fheidhm rialála an Bhainc Cheannais inár gcáipéis, Rialáil airgeadais.

Tá an Banc Ceannais freagrach as barrleas tomhaltóirí seirbhísí airgeadais a chosaint. Cuireann an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí do Thomhaltóirí (CCPC) faisnéis ar fáil do thomhaltóirí ar chostais, rioscaí agus sochair tháirgí éagsúla airgeadais.

Ball de Chóras Eorpach na mBanc Ceannais (CEBC) é an Banc anois. Banc Ceannais na hEorpa agus bancanna ceannais náisiúnta an uile stát san Aontas Eorpach cibé an bhfuil an euro mar aonad airgeadais acu nó nach bhfuil é an CEBC. I measc na ndualgas atá ar an CEBC déanann sé oibreacha aistrithe maidir le hairgead eachtrannach a chur i gcrích do na tíortha sa cheantar euro, déanann sé bainistíocht ar airgeadra cúltaca oifigiúil taobh istigh de gach tír agus cuireann sé chun cinn dea-oibriú na n-institiúidí airgeadais.

Ina theannta sin, déanann an Banc Ceannais an méid a leanas:

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Banc Ceannais na hÉireann

Bosca Phoist 559
Baile Átha Cliath 1
Éire

Teil:+353 (0)1 224 6000
Lóghlao:1890 777 777
Facs:+353 (0)1 671 6561
Láithreán Gréasáin: http://www.centralbank.ie
R-phost: enquiries@centralbank.ie

Page edited: 24 October 2016