Finnéithe

Eolas

Má tá tú glaoite go dtí a bheith ina fhinné i dtriail Is é do dhualgas príomh mar fhinné an fhírinne a insint. Má cheapann breitheamh go bhfuil bréaga insithe agat faoi mhionn, d'fhéadfadh sé/sí an dlí a chur ort as fianaise bhréige a thabhairt é.

Sa rannóg seo gheobhaidh tú eolas maidir le bheith i d’fhinné i gcás cúirte.

Breathnófar ar na cineálacha finnéithe éagsúla, cé atá inniúil ar bheith ina f(h)inné (i.e., cé atá ábalta ar bheith ina f(h)inné) agus cé na daoine gur féidir iallach a chur orthu a bheith ina bhfinnéithe.

Tá eolas ar fáil freisin maidir leis an chaoi a nglaotar ar dhuine le bheith ina f(h)inné, an modh oibre atá ag an tseirbhís fhinné agus na socruithe a bhaineann le finnéithe atá faoi ocht mbliana déag d'aois. Breathnófar ar na hamanna inár féidir fianaise a thabhairt le nasc físe agus cé na rialacha a bhaineann leis an bhfianaise gur féidir leat a thabhairt.

Tá eolas ar fáil freisin maidir le dul chuig an gcúirt mar fhinné sna leabhrán an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí.

Tuilleadh eolais

Ba chóir duit comhairle dlí a lorg chun faisnéis mionsonraithe a fháil.

Page edited: 24 December 2013