Fianaise a thabhairt le nasc teilifíse

Eolas

Tá riail ghinearálta i gcúirteanna na hÉireann nach mór don fhinné a bheith i láthair sa seomra cúirte le fianaise bhéil a thabhairt. Ach, tá reachtaíocht tugtha isteach le deireanas a thugann cead fianaise a thabhairt le nasc-físe isteach sa seomra cúirte.

In áit a theacht isteach i seomra na cúirte bíonn an finné suite i seomra eile agus tugann sé/sí fianaise tríd nasc beo teilifíse. Cuirtear teilifíseán isteach sa chúirt, a thaispeáineann an finné agus bíonn teilifíseán ina s(h)eomra féin ag an bhfinné gur féidir leis/léi a bhfuil ag tarlú sa seomra cúirte a fheiceáil.

Cuirtear an deis ar fáil fianaise a thabhairt le nasc teilifíse ar mhaithe len é a dhéanamh níos éasca do fhinnéithe faoi leith fianaise a thabhairt. Is féidir leis an seomra cúirte a bheith fíor scanrúil agus tá sé fíor dheacair ar fhinnéithe faoi leith a bheith sa seomra céanna leis an gcúisí.

Rialacha

Níl ach cúinsí fíor éisceachtúla ina mbeidh cead fianaise a thabhairt le nasc teilifíse nuair is cás coiriúil atá i gceist:

  • Má tá cónaí ar fhinné taobh amuigh d'Éire, i gcásanna áirid, is féidir leis/léi fianaise a thabhairt tríd nasc beo teilifíse
  • Má bhaineann an cás le coir ghnéis nó le foréigean, is féidir leis an mbreitheamh cinneadh a dhéanamh gur féidir le finné ar bith (seachas an cúisí) fianaise a thabhairt tríd nasc beo teilifíse
  • Má bhaineann an cás le coir ghnéis nó le foréigean, tugtar cead go minic d'fhinnéithe atá faoi ocht mbliana déag d'aois agus do dhaoine faoi mhíchumas intinne fianaise a thabhairt tríd nasc beo teilifíse ach amháin sa chás go bhfuil fáth maith ann nár cheart dóibh

Nuair atá leanbh nó duine faoi mhíchumas intinne ag tabhairt fianaise tríd nasc beo teilifíse ní bhíonn bréagfhoilt ná róbaí dhá gcaitheamh ag an mbreitheamh ná ag na habhchóidí sa chúirt. Is féidir leis an mbreitheamh cinneadh a dhéanamh go mbeadh na ceisteanna curtha tríd idirghabhálaí (oibrí sóisialta mar shampla) agus go mbeadh siad curtha ar bhealach atá oiriúnach d'aois agus do chumas intinne an fhinné.

Tugtar cead fianaise a thabhairt tríd nasc-físe freisin i gcásanna sibhialta a bhaineann le leas an linbh nó an duine faoi mhíchumas intinne. Ní mór don bhreitheamh cinneadh a dhéanamh go bhfuil sé feiliúnach go mbeadh an leanbh nó an duine faoi mhíchumas intinne ag tabhairt fianaise tríd nasc teilifise agus is féidir leis/léi cinneadh a dhéanamh freisin go mbeadh na ceisteanna curtha ar an bhfinné tríd idirghabhálaí.

Tuilleadh eolais

Ba chóir duit comhairle dlí a lorg chun faisnéis mionsonraithe a fháil.

Page edited: 20 December 2013