Mionnscríbhinní

Eolas

Ráiteas faoi mhionn ó fhinné is ea mionnscríbhinn. Doiciméad is ea í a leagann amach i bparagraif an fhianaise ar mhian leis an bhfinné a thabhairt. Go hiondúil déanann aturnaeabhcóide na mionnscríbhinní a scríobh agus a ullmhú tar éis an t-eolas riachtanach a bhailiú ón bhfinné.

Nuair atá an mionnscríbhinn réidh, ní mór don fhinné dul os comhair Coimisnéara Mionnaí. Cinnteoidh Coimisinéir na Mionnaí go bhfuil an mionnscríbhinn léite agus tuigthe go hiomlán ag an té atá ag tabhairt an míonna. Iarrfar ar an bhfinné an Bíobla a ardú agus focail an mhíonna a athrá. Murar mhian leis an bhfinné mionn a thabhairt ar an mBíobla, is féidir leis nó léi dearbhascadh a dhéanamh. Is féidir leis nó léi an mionnscríbhinn a shíniú ansin.

Déanfaidh Coimisinéir na Mionnaí a dhearbhú gur tugadh an mionnscríbhinn go ceart trí jurat a chur ar an mionnscríbhinn. Is féidir í a chur os comhair na cúirte ansin mar fhianaise ach í a fhágáil san oifig chúirte chuí agus cóip a chur chuig an páirtí eile sa chás.

I roinnt cásanna ní bhactar le h-éisteacht bhéil le fianaise á tabhairt ag finnéithe sa chúirt. Ní féidir plé leis na cásanna sin ach trí mhionnscríbhinn amháin. Mar shampla, má eisíonn an Comhghearánaí toghairm achomair, beidh mionnscríbhinn leis a leagfaidh amach fíricí an cháis. Is féidir leis an gCosantóir freagairt trí mhionnscríbhinn ansin. Is féidir leis an mbreitheamh an cás a shocrú trí na mionnscríbhinní a léamh. Nós imeacht níos tapúla agus níos saoire é seo.

Rialacha

Ní mór go n-áirítear le mionnscríbhinn an fhaisnéis a leanas:

  • Teideal an cháis
  • Aitheantas an duine a bhfuil an mhionnscríbhinn á déanamh acu agus a ngairm agus a seoladh
  • Ní mór go luafar inti go bhfuil an finné os cionn 18 mbliana d’aois nó, mura bhfuil siad os cionn 18 mbliana d’aois, ní mór aois an fhinné a lua
  • Go ginearálta, ní mór nach bhfuil san fhianaise ach na fíricí sin ar féidir leis an bhfinné a chruthú lena n-eolas féin agus ní mór go luafar meáin an eolais sin
  • Ní mór don fhinné an mhionnscríbhinn a dhátú agus a shíniú
  • Ní mór go bhfuil giúrád sa mhionnscríbhinn, ar mír í ina bhfíoraíonn an Coimisinéir gur mionnaíodh an mhionnscríbhinn i gceart

Ní mór an fhianaise a thugann an finné bheith leagtha amach go soiléir i bhformáid alt uimhrithe. Níl an friotal chomh foirmiúil céanna a bhíonn friotal pléadálacha foirmiúla.

Leagtar amach na rialacha maidir le mionnscríbhinní i rialacha na cúirte do na hUaschúirteanna, na Cúirteanna Cuarda agus Dúiche atá ar fáil ar láithreán gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna.

Rataí

Is é €15 an stampdhleacht a chaithfear a íoc nuair a chuirtear mionnscríbhinn isteach in oifig na Cúirte Cuarda. I lároifig na hArdchúirte is é €20 an stampdhleacht.

Iarrfaidh do aturnae agus d'abhcóide táillí ar a gcuid seirbhísí chomh maith.

Tuilleadh eolais

Ba chóir duit comhairle dlí a lorg chun faisnéis mionsonraithe a fháil.

Page edited: 24 July 2015