Na híospartaigh choireanna

Eolas

Má bhíonn tú thíos le coir d'fhéadfadh sé go mbeidh teagmháil agat leis na Gardaí, na cúirteanna, an tSeirbhís Phríosúin, an Cróinéir agus Seirbhís Chúisithe an Stáit.

Ní mór do chuile cheann de na heagrais rialtais sin seirbhís tacaíochta agus cosanta a chur ar fáil don té atá thíos leis an gcoir.

seirbhís tacaíochta don íobartach ann freisin agus roinnt dlíthe a chosnaíonn leas na n-íobartach.

An Treoir d’Íospartaigh

An 16 Samhain 2015, tháinig Treoir 2012/29/AE i bhfeidhm lena mbunaítear íoschaighdeáin ar chearta, tacaíocht agus cosaint íospartaigh na coireachta (ar a dtugtar an Treoir d’Íospartaigh). Is é cuspóir na Treorach a chinntiú go dtugtar faisnéis, tacaíocht agus cosaint chuí d’íospartaigh na coireachta agus gur féidir leo páirt a ghlacadh in imeachtaí coiriúla.

Foráiltear d’fhaisnéis a thabhairt d’íospartaigh ón gcéad teagmháil a dhéanann siad leis na gníomhaireachtaí ceartais choiriúil agus go leor faisnéis bhreise a thabhairt i gcaitheamh an imscrúdaithe agus an phróisis chúirte má roghnaíonn an t-íospartach an fhaisnéis sin a fháil. Anuas air sin, foráiltear sa treoir, i measc rudaí eile, gur féidir le híospartaigh na coireachta an méid a leanas a dhéanamh:

  • Measúnú aonair a fháil chun a riachtanais shonracha chosanta a shainaithint
  • Rochtain a fháil ar sheirbhísí tacaíochta d’íospartaigh
  • Rochtain a fháil ar chosaint
  • Taitneamh a bhaint as cosaintí i gcomhthéacs seirbhísí ceartais aisíríoch
  • Taitneamh a bhaint as príobháideacht i gcomhthéacs na n-imeachtaí coiriúla

Tá fáil ar threoir maidir leis an Treoir d’Íospartaigh (pdf) ar láithreán gréasáin Líonra Ceart Eorpach JUSTICIA.

breis faisnéise ar chearta íospartach ar fáil ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

Page edited: 23 March 2016