Na cúirteanna agus íospartaigh choireanna

Eolas

D'fheadfadh sé go mbeadh teagmháil ag íobartach coire leis na cúirteanna. D'fhéadfadh sé/sí a bheith ina f(h)inné ag an triail a bhaineann lena c(h)ás nó go simplí d'fhéadfadh an t-íobartach a bheith ag iarraidh a bheith i láthair ag an triail.

Eachtra scanrúil agus anróiteach a bhíonn sa chúirt go minic don íobartach. Tá roinnt córais tacaíochta curtha i bhfeidhm le íobartaigh a spreagadh agus le tacaíocht a thabhairt dóibh agus len iad a chosaint ó imeaglú.

Rialacha

  • Seirbhísí tacaíochta ar fáil d'íospartaigh na coireachta áirítear Tacaíocht d'Íospartaigh ag Cúirt a thugann tacaíocht duit, músclaíonn siad do mhisneach agus bíonn siad mar chomrádaithe agat agus tú ag freastal ar an gcúirt
  • Féadfaidh an chúirt Nasc Físe a chur ar fáil má tá Íospartaigh óga (faoi bhun 17) ag tabhairt fianaise faoi chásanna tromchúiseacha faoi choireanna gnéasacha nó foréigeanacha agus i gcás fianaithe atá leochaileach nó a bhfuil imeaglú á déanamh orthu.
  • Féadfaidh an chúirt an tionchar ortsa a chur san áireamh nuair atá sí ag gearradh pionóis ar chiontóir a rinne choireanna tromchúiseacha gnéis nó foréigin.
  • Más mian leat é, féadfaidh an chúirt cead a thabhairt duit fianaise a thabhairt faoin tionchar (pdf) a bhí ag an gcoir tromchúiseach gnéis nó foréigin ortsa.
  • Cuireann na Seirbhísí Cúirteanna cóiríocht ar fáil duitse agus do do mhuintir i bhfoirgnimh chúirte nua nó athnuaite.

Conas iarratas a dhéanamh

Mura gcaitheann oifigí na cúirte go héifeachtach, béasach cothrom leat féadfaidh tú an scéal a chur faoi bhráid an Oifigigh de chuid Seirbhís na gCúirteanna a bhíonn ag plé le Seirbhísí do Chustaiméirí. Déanfar do ghearán a iniúchadh thar do cheann.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An tSeirbhís Chúirteanna

15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh
Margadh na Feirme
Baile Átha Cliath 7
Éire

Teil:+353 (0)1 888 6000
Láithreán Gréasáin: http://www.courts.ie

Page edited: 28 July 2015