Tacaíocht d’íospartaigh na coireachta

Eolas

Is féidir le híospartaigh na coireachta tacaíocht a fháil ó eagraíochtaí pobalbhunaithe. Daoine deonacha iad de ghnáth agus foireann bheag ghairmiúil ina dteannta. Cuireann na heagraíochtaí seo tacaíocht mhothúchánach agus phraiticiúil d’íospartaigh na coireachta agus dá dteaghlaigh in Éirinn.

Cuireann siad faisnéis ar fáil, anuas air sin, faoi do chearta mar íospartach, labhraíonn siad thar cheann do leasa mar íospartach agus spreagann siad feasacht an phobail faoi cheisteanna a bhaineann le híospartaigh.

D’fhéadfadh na Gardaí Síochána agus eagraíochtaí eile thú a atreorú chuig an eagraíocht is cóngaraí a chuireann tacaíocht ar fáil.

Seo a leanas cuid de na sainseirbhísí a chuirtear ar fáil.

Tacaíocht d’Íospartaigh sa Chúirt

Cuireann Tacaíocht d’Íospartaigh sa Chúirt (VSAC) tionlacan cúirte ar fáil d’íospartaigh na coireachta, dá dteaghlaigh agus dá bhfinnéithe, gan aird ar shaghas an chiona choiriúil. Cuireann siad faisnéis ar fáil ar shuíomh na cúirte, lena n-áirítear cuairteanna chuig an gcúirt, os comhair na cúirte agus cúnamh agus tacaíocht le linn an phróisis trialach. Tá fáil ar thuilleadh faisnéise ar láithreán gréasáin an VSAC.

Soláthraíonn CARI tionlacan agus tacaíocht do leanaí agus dá dteaghlaigh nuair is gá do leanaí fianaise a thabhairt i dtriail choiriúil, gan aird ar an gcion. Chomh maith leis sin, soláthraíonn siad tionlacan do leanaí agus dá dteaghlaigh nuair a bhíonn orthu freastal ar scrúdú fóiréinseach ag an tSeirbhís Chóireála Ionsaithe Gnéis ar Leanaí agus Déagóirí i nGaillimh. Tá fáil ar bhreis faisnéise ar láithreán gréasáin CARI.

Abhcóidí d’Íospartaigh an Dúnbhásaithe

Cuireann Abhcóidí d’Íospartaigh an Dúnbhásaithe (AdVIC) tacaíocht ar fáil do theaghlaigh agus do chairde íospartaigh an dúnmharaithe nó na dúnorgana. Cuireann siad faisnéis agus cúnamh ar fáil, lena n-áirítear atreorú chuig na seirbhísí oiriúnacha. Ina theannta sin, cuireann siad seirbhís chomhairleoireachta ar fáil. Tá fáil ar thuilleadh faisnéise ar láithreán gréasáin AdVIC.

Ionaid Éigeandála um Éigniú

Cuireann Ionaid Éigeandála um Éigniú tacaíocht ar fáil d’íospartaigh éignithe agus d’íospartaigh foréigin ghnéasaigh. Is iad Líonra Éigeandála um Éigniú na hÉireann (RCNI) an comhlacht ionadaíoch le haghaidh Ionaid Éigeandála um Éigniú. D’fhoilsigh siad réimse foilseachán, lena n-áirítear, Treoir maidir leis an bpróiseas dlíthiúil le haghaidh marthanóirí foréigin ghnéasaigh (pdf) agus Pacáiste faisnéise dlíthiúla le haghaidh cleachtóirí a chuireann comhairle ar mharthanóirí foréigin ghnéasaigh (pdf). Tá RNCI forbairt déanta freisin ar an suíomh gréasáin, rapecrisishelp.ie, áit ar féidir leat eolas a fháil ar an tacaíocht agus roghanna atá ar fáil do mharthanóirí an fhoréigin ghnéasaigh.

Seirbhís Chúnaimh do Thurasóirí in Éirinn

Cuireann Seirbhís Chúnaimh do Thurasóirí in Éirinn (ITAS) tacaíocht agus cúnamh do chuairteoirí in Éirinn atá ina n-íospartaigh na coireachta trí rudaí ar nós rochtain ar áiseanna gutháin agus ríomhphoist, ambasáidí ateangaireachta agus teagmhála, na Gardaí agus gníomhaireachtaí eile. Tá fáil ar thuilleadh faisnéise ar láithreán gréasáin an ITAS.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

D’fhéadfadh na Gardaí agus eagraíochtaí eile thú a atreorú chuig an eagraíocht is cóngaraí a chuireann tacaíocht ar fáil. Ina theannta sin, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Líne Chabhrach Coireachta chun teacht ar fhaisnéis faoi na seirbhísí uile atá ar fáil d’íospartaigh na coireachta. Cuireann an Coimisún um Thacaíocht d’Íospartaigh na Coireachta faisnéis ar fáil ar sheirbhísí ar a láithreán gréasáin.

Líne Cabhraí d'Íospartaigh na Coireachta

Teil:Freephone 116 006
Láithreán Gréasáin: http://www.crimevictimshelpline.ie/
R-phost: info@crimevictimshelpline.ie

Page edited: 26 October 2016