Íospartaigh na Coireachta

Na híospartaigh choireanna
Tá réamheolas anseo ar an rannóg a bhaineann leo siúd atá thíos le coireanna.

Tacaíocht d’íospartaigh na coireachta
Tá cur síos anseo ar na seirbhísí a chuireann Tacaíocht don Íobartach ar fáil do dhaoine a bhíonn thíos le coireanna agus dá dteaghlaigh.

An Garda Síochána agus íospartaigh choireanna
Tá cur síos déanta anseo ar an teagmháil a bhíonn idir íobartaigh choireanna agus an Garda Síochána.

An tSeirbhís Ionchúisimh an Stáit agus íospartaigh choireanna
Tá cur síos anseo ar an teagmháil a bhíonn ag íospartaigh choireanna le Seirbhís Ionchúisimh an Stáit.

Na cúirteanna agus íospartaigh choireanna
Tá cur síos anseo ar an gcaidreamh idir Íobartaigh Choireanna agus na Cúirteanna.

Cúiteamh agus íospartaigh
Tá cur síos anseo ar an gcúiteamh atá ar fáil d'íobartaigh choireanna.

Na príosúin agus íospartaigh choireanna
Tá cur síos anseo ar ról na nÍobartach agus an Príosún.

An tSeirbhís Phromhaidh agus íospartaigh choireanna
Tá cur síos anseo ar ról íobartach agus an tSeirbhís Phromhaidh.

An cróinéir agus íospartaigh choireanna
Tá cur síos anseo ar an gcaidreamh idir íobartaigh choireanna agus an cróinéir.

An dlí agus íospartaigh choireanna
Tá cur síos anseo ar an reachtaíocht a cuireadh i bhfeidhm le cosaint agus tacaíocht a thabhairt d'íobartaigh choireanna.