Promhadh agus Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

Seirbhís Promhaidh
Is í an tSeirbhís Promhaidh an phríomhghníomhaireacht i measúnú agus i mbainistiú ciontóirí sa phobal.