Cuairt a thabhairt ar duine sa phríosún

Eolas

Má tá duine muinteartha sa phríosún, is féidir coimeád i dteagmháil leo trí chuairt a thabhairt orthu. Ina theannta sin, is féidir coimeád i dteagmháil leo trí litir a sheoladh chucu agus is féidir leis an duine muinteartha teagmháil a choimeád leat trí ghlao gutháin a chur ort.

Go ginearálta, iarrtar ar phríosúnach chun seisear daoine a ainmniú ar féidir leo cuairt a thabhairt orthu. Mura bhfuil tú ar an liosta, ní bheidh tú in ann cuairt a thabhairt orthu.

Is ann do rialacha maidir leis an líon cuairteanna a cheadaítear do phríosúnach agus conas a thugtar faoi na cuairteanna.

Taifeadtar ainmneacha agus sonraí an uile chuairteora, go háirithe daoine óga faoi aois 18 mbliana ar cheart a n-ainm iomlán, dáta breithe, seoladh agus an caidreamh atá acu leis an bpríosúnach a chur san áireamh. Ní mór gach cuairt a chur in áirithe roimh ré ar líne ghutháin um chur in áirithe an phríosúin. I gcás roinnt príosún, is féidir leat cuairt a chur in áirithe ar líne nó trí bhualadh isteach chuig an ionad cuairteoirí.

Ba cheart duit a chinntiú go bhfuil agat an fhoirm cheart aitheantais leat nuair a thugann tú cuairt ar an duine muinteartha. Beidh pas nó ceadúnas tiomána reatha oiriúnach. Mura bhfuil ceachtar acu siúd agat, ba cheart duit a sheiceáil céard eile a bheadh inghlactha nuair a bhíonn do chuairt á cur in áirithe agat.

Ní féidir le breis agus triúr daoine teacht agus cuairt a thabhairt ag an am céanna, mar sin, cinntigh nach mbeidh cuairt á tabhairt ag aon duine eile ar an duine muinteartha ar an lá céanna. Go ginearálta, níl aon teorainn ar an líon leanaí a thugann cuairt, ach d’fhéadfadh rialacha éagsúla a bheith i gceist maidir leis seo ó phríosún go príosún. Is gnách gur chóir go mbeadh duine fásta i gcuideachta aon duine faoi 18 mbliana d’aois.

Más mian leat rudaí a thabhairt isteach chuig an duine muinteartha, ní mór a sheiceáil céard a cheadaítear sa phríosún roimh ré. Ní mór aon rud a thógann tú isteach a thabhairt don oifigeach atá i gceannas ar chuairteanna.

Ní féidir leat guthán póca a thabhairt isteach sa phríosún. Tá ar chuairteoirí a ngutháin agus aon earraí pearsanta a fhágáil sa limistéar a chuirtear ar fáil ag an ionad cuairteoirí sula dtéann siad isteach sa phríosún.

Tá fáil ar fhaisnéis maidir le cuairt a thabhairt ar láithreán gréasáin Sheirbhís Phríosúin na hÉireann.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Seirbhís Phríosúin na hÉireann

Páirc Gnó GFT
Bóthar Bhéal Átha na Lao
An Longfort
Contae an Longfoirt
Éire

Teil:(043) 333 5100
Facs:(043) 333 5371
Láithreán Gréasáin: http://www.irishprisons.ie
R-phost: info@irishprisons.ie

Page edited: 9 August 2016