Tacaí do theaghlach príosúnach

Eolas

Cé nach bhfuil aon eagraíocht náisiúnta a bhfuil freagracht aonair as faisnéis nó tacaíocht a chur ar fáil do theaghlaigh a dtéann príosúnacht i bhfeidhm orthu, tá roinnt eagraíochtaí deonacha a dhéanann amhlaidh.

Eagraíocht neamhrialtasach a bhíonn i mbun feachtais ar son chearta na bpríosúnach is ea Iontaobhas na hÉireann um Athchóiriú an Chórais Choiriúil (IPRT). Ní chuireann sé seirbhís ar fáil ach ar a láithreán gréasáin, is féidir raon foilseachán cabhrach agus faisnéis do phríosúnaigh agus dá dteaghlach a fháil. Chomh maith leis sin, cuimsíonn sé sonraí teagmhála eagraíochtaí a chuireann comhairle agus/nó cabhair ar fáil do phríosúnaigh agus d’iarphríosúnaigh, agus dá gcairde agus dá dteaghlach freisin. In 2012, d’fhoilsigh sé “Picking Up the Pieces”: The Rights and Needs of Children and Families Affected by Imprisonment.

Eagraíocht atá lonnaithe i gCorcaigh a thairgeann cabhair agus tacaíocht d’aon duine a dtéann príosúnacht i bhfeidhm air, go háirithe do theaghlach príosúnach, is ea Iontaobhas Naomh Nioclás.

Tionscadal Teaghlaigh Rae Bedford lonnaithe i Luimneach agus tacaíonn sé le daoine muinteartha a dtéann príosúnacht ball amháin nó níos mó ná ball amháin dá teaghlach i bhfeidhm orthu.

Thairg Clár Tacaíochta Andúile Chluain Dolcáin sraith físeán faoi chuairt a thabhairt ar phríosún do theaghlaigh.

Page edited: 19 May 2014