An Córas Príosúin

Priosuin agus aiteanna coinneala
Ta cur sios deanta anseo ar phriosuin agus aiteanna coinneala sa stait.

Ag ligean isteach, ag glacadh agus ag aistriú priosunaithe
Deantar cur sios ar ag ligean isteach,ag glacadh agus ag aistriu priosunaithe sa doicimead seo.

Cearta príosúnach
Déantar cur síos sa doiciméad seo ar na cearta atá ag priosúnaigh.

Coinniollacha priosuin
Deantar cur sios sa doicimead seo ar choinniollacha priosuin.

Seirbhisi Leighis i bpriosun
Deantar cur sios sa doicimead seo ar na seirbhisi leighis ata ar fail i bpriosun.

Seirbhísí Oideachais Priosúin
Tá cur síos déanta sa doiciméad seo ar sheirbhísí oideachais phríosúin laistigh de chóras phríosúin.

Cláir Chóireála do Chiontóirí Gnéis
Tá beartas bainistíochta ciontóirí gnéis tugtha isteach do chiontóirí gnéis i bpríosúin na hÉireann. Tá Cnoc an Arbhair ainmnithe mar ionad náisiúnta agus tá dhá ionad satailíte ann. Faigh tuilleadh eolais.

Nuair a chuirtear breith ar leataobh agus scaoileadh saor sealadach
Deantar cur sios sa doicimead seo ar nuair a chuirtear breith ar leataobh agus scaoileadh saor sealadach.

Bord Parúil na hÉireann
Déanann Bord Parúil na hÉireann athbhreithniú ar chásanna príosúnach in Éirinn a bhfuil téarmaí socraithe de 8 mbliana nó níos mó gearrtha orthu.

Cuairt a thabhairt ar duine sa phríosún
Is féidir leat cuairt a thabhairt ar dhuine muinteartha nó ar chara sa phríosún. Teacht ar thuilleadh faisnéise.

Tacaí do theaghlach príosúnach
Tá roinnt bheag eagraíochtaí a chuireann faisnéis agus tacaíocht ar fáil do theaghlaigh a dtéann príosúnacht i bhfeidhm orthu.

Príosúnaigh Éireannach thar Lear
Bíonn príosúnaigh na hÉireann thíos le deacrachtaí suntasacha agus i ndlínsí áirithe, d’fhéadfadh coinníollacha agus sábháilteacht phríosúin bheith ina n-údar mór buartha.