Scéim Leasaithe um Chomhairle Dlí Stáisiún an Gharda Síochána

Réamhrá

Faoi Scéim Leasaithe um Chomhairle Dlí Stáisiún an Gharda Síochána, is féidir comhairle dlí shaor in aisce a chur ar fáil dóibh siúd atá faoi choinneáil faoi reachtaíocht áirithe i stáisiúin an Gharda Síochána, a fhad agus a shásaíonn siad tástáil mhaoine. Bhunaigh an tAire Dlí agus Cirt an scéim bunaidh i 2001. I 2011, ghlac an Bord Cúnamh Dlí leis an bhfreagracht as riaradh na scéime. Cuireadh tús leis an Scéim Leasaithe um Chomhairle Dlí Stáisiún an Gharda Síochána i mí Lúnasa 2014 agus in ionad an scéim bhunaidh.

Rialacha

Baineann Scéim Leasaithe um Chomhairle Dlí Stáisiún an Gharda Síochána leo siúd atá faoi choinneáil i stáisiún an Gharda Síochána maidir le himscrúdú a dhéanamh ar shaghsanna áirithe de chionta. Ní mór duit bheith i dteideal go dlíthiúil chun dul i gcomhairle le haturnae agus gan bheith in ann íoc as an gcomhairliúchán tú féin.

Is iad na cionta lena mbaineann an scéim:

Ina theannta sin, is féidir leo siúd atá faoi choinneáil faoi Ailt 16 agus 17 den Acht um Nósanna Imeachta Coiriúla, 2010 nó Alt 42 den Acht um Cheartas Coiriúil, 1999 iarratas a dhéanamh ar chomhairle dlí faoin scéim amhail is dá mba faoi choinneáil faoi Alt 4 den Acht um Cheartas Coiriúil 1984.

Faoin scéim, táillí a íoctar le aturnae le haghaidh:

  • Teileafón agus in-stáisiún comhairliúcháin
  • Freastal ar an aturnae ag agallamh foirmiúil idir na Gardaí agus an choinneáil
  • Freastal ar an aturnae ag paráid aitheantais

Braitheann an líon comhairliúchán a chuimseoidh an scéim duit ar an reachtaíocht faoinar coinneáladh thú.

Éisteacht Sínte

Cuimsíonn an scéim íocaíochtaí le haturnae a fhreastalaíonn ar éisteacht sínte a chuirtear ar bun sa Chúirt Dúiche sa chás go ndéanann na Gardaí iarratas chun an teorainn ama a shíneadh chun duine a bhfuiltear in amhras orthu a choinneáil faoi na hAchtanna um Chionta in Aghaidh an Stáit, faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Gainneáil Drugaí), 1996 nó faoin Acht um Cheartas Coiriúil, 2007.

Tástáil Mhaoine

Cuimsíonn an scéim costas comhairliúchán le haturnae murar féidir leat íoc as an aturnae. Nuair a dhéanann tú iarratas, beidh ort ráiteas maoine a chomhlánú. Tá an scéim teoranta dóibh siúd a fhaigheann íocaíochtaí leasa shóisialaigh agus dóibh siúd a bhfuil a dtuillimh níos lú ná €20,316.

Conas iarratas a dhéanamh

Má tá tú á choinneáil i stáisiún an Gharda Síochána agus más mian leat iarratas a dhéanamh ar an scéim, ba cheart duit foirm GLAS 2 (pdf) a chomhlánú. Tá fáil ar an bhfoirm ó stáisiúin an Gharda Síochána, ó d’aturnae agus ó Rannóg um Chúnamh Coiriúil Dlí den Bhord Cúnamh Dlí.

Déanann d’aturnae a (h)éileamh ar tháillí a chur ar aghaidh ag deireadh na tréimhse coinneála chuig an mBord Cúnamh Dlí.

Tá fáil ar thuilleadh faisnéise ar an scéim ar láithreán gréasáin an Bhoird Chúnaimh Dlí.

Page edited: 29 September 2014