Coir a thuairisciú

Eolas

Más íospairt coireachta tú agus má tá cónaí ort in Éirinn ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis na Gardaí (fórsa póilíneachta na hÉireann) Is í an uimhir theileafóin do na seirbhísí éigeandála ná 999 nó 112. I gcásanna nach bhfuil chomh práinneach ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le do stáisiún Garda áitiúil.

Ní mór do na Gardaí an tosaíocht chéanna a thabhairt do do chás is a thugann siad do chásanna eile, is cuma cén inscne, cine, reiligiún, bunús eitneach, aois nó cúinsí eacnamaíocht atá agat nó má tá tú in do bhall de ghrúpa mionlaigh. Is féidir a thuilleadh eolais a léamh anseo faoi choir a thuairisciú do na Gardaí.

Míneoidh na Gardaí an próiseas fiosrúcháin duit agus déanfaidh siad deimhin de go gcoinnítear ar an eolas thú faoin dul chun cinn atá á dhéanamh, lena n-airítear má chúisítear nó má thugtar rabhadh do dhuine faoi amhras. Inseofar duit faoi na seirbhísí tacaíochta atá ar fáil le haghaidh íospartaigh na coireachta.

Comhpháirtíocht idir na Gardaí agus an lucht gnó is ea Crimestoppers. Is féidir leat faisnéis a thabhairt do na Gardaí faoi aon imscrúdú coiriúil agus an uimhir shaorghlao rúnda 1800 250 025 a úsáid. Baill de Bhiúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Imscrúdú Coiriúil a bhíonn i mbun an uimhir shaorghlao rúnda seo.

Cuireann beolíne Traffic Watch an Gharda Síochána ar do chumas tuairiscí a thabhairt do na Gardaí faoi eachtraí baolacha tiomána is slí gur féidir na tiománaithe a idircheapadh, rabhadh a thabhairt dóibh agus iad a thabhairt os comhair cúirte. Is féidir dul i dteagmháil le beolíne Traffic Watch an Gharda Síochána ag 1890 205 805.

tuilleadh eolais ar thuairisciú coir ar láithreán gréasáin an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí (DPP).

Is féidir leat teacht ar eolas ar thuairisciú le duine ar iarraidh ar an láithreán gréasáin an Gharda Síochána.

Page edited: 16 June 2015