Cionta in aghaidh oird phoiblí agus cumhachtaí gabhála

Eolas

Tá sé de chumhacht ag comhaltaí den Gharda Síochána daoine a ghabháil gan barántas má tá siad ciontach as na coireanna seo a leanas faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí) 1994:

Is léir ón liosta thuas go bhfuil sé de chumhacht ag comhaltaí den Garda Síochána daoine a ghabháil gan barántas de bharr formhór na gcoireanna a luaitear san Acht seo.

Slat tomhais an fhéachadóra

Cuirtear slat tomhais an fhéachadóra i bhfeidhm i gcás círéibe, mírialtachta foréigní nó gráscair. Ciallaíonn sé seo nach gá go mbeifeá i láthair ag teagmhas nó cion nuair atá sé á dhéanamh ach dá mbeifeá i láthair go mbeadh faitíos ort go mbeifeá féin nó duine eile i mbaol.

Áit Phoiblí

Tá roinnt cionta san Acht nach cionta iad mura ndéantar iad in áit phoiblí. Baineann na coireanna ó Alt 4 go hAlt 9 le háiteanna poiblí amháin. Thugtar sainmhíniú ar áit phoiblí in Alt 3 agus baineann sé le beagnach gach áit. Tá sé ar cheann de na sainmhínithe i leithne ar áit phoiblí sa chóras ceartais choiriúil go léir.

Is féidir leat níos mó a léamh faoi Chionta in aghaidh oird phoiblí ach cliceáil anseo.

Cionta in aghaidh oird phoiblí agus an Scéim um Rabhadh Aosach

Tugadh isteach an Scéim um Rabhadh Aosach i mí Feabhra 2006 agus cuireadh roinnt cionta in aghaidh oird phoiblí leis an liosta cionta ar féidir déileáil leo trí rabhadh a thabhairt faoin Scéim. Má thugtar rabhadh duit faoin Scéim ní thugtar os comhair cúirte thú. Is iad seo a leanas na cionta in aghaidh oird phoiblí ar féidir déileáil leo trí rabhadh a thabhairt:


tuilleadh eolais faoin Scéim um Rabhadh Aosach anseo.

Page edited: 16 June 2015