Rialú sluaite ag imeachtaí poiblí in Éirinn

Eolas

Gach bliain bíonn go leor ceolchoirmeacha, féilte, cruinnithe poiblí agus imeachtaí móra ar siúl in Éirinn. Tugann Airteagal 40 de Bhunreacht na hÉireann ráthaíocht go bhfuil sé de cheart agat bailiú le chéile nó bualadh le chéile go síochánta agus gan airm. Cuireann reachtaíocht srian leis an gceart seo chun ord poiblí agus moráltacht a chosaint. Cuireann an dlí a phléitear thíos cosc ar nó rialaíonn sé cruinnithe atá eagraithe nó deartha chun círéib nó briseadh síochána a chúiseamh. Tá níos mó faisnéise faoi na cionta oird phoiblí seo ar fáil anseo.

Is é cuspóir an rialaithe sluaite ag imeachtaí poiblí síocháin phoiblí a chothabháil agus sábháilteacht na ndaoine uile atá bailithe ann a chinntiú. Tá dlíthe i bhfeidhm a dearadh chun cumhachtaí dlíthiúla soiléire cuimsitheacha a thabhairt do na Gardaí (fórsa póilíní na hÉireann) chun cur ar a gcumas déileáil le rialú sluaite.

Is í Cuid III den Acht um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí) 1994 an dlí príomhúil a bhaineann leis an réimse seo agus tá sé bunaithe ar mholtaí an Choiste Hamilton ar Shábháilteacht Phoiblí agus Rialú Sluaite. Bunaíodh an coiste sin i ndiaidh thubaiste Hillsborough sa Ríocht Aontaithe i 1989.

Rialú rochtana ar imeachtaí áirithe

De réir Alt 21 den Acht um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí) 1994 tá sé de chumhacht ag na Gardaí bacainní a chur ar bhóithre suas le míle amháin (1.6 km) ón áit ina bhfuil imeacht áirithe ar siúl. Ní mór do Gharda ar ghrád Ceannfoirt nó níos airde cinneadh a dhéanamh faoi cá háit a gcuirtear bacainní. Nuair a chuirtear bacainní ann féadann na Gardaí cosc a chur ar dhaoine an bhacainn a thrasnú nó dul thart uirthi mura bhfuil ticéad ag an duine don imeacht. Féadann na Gardaí aon alcól nó soithigh dí indiúscartha nó aon ábhar ionsaithe a thógáil ag an mbacainn sula dtugann siad cead do dhuine dul ar aghaidh chuig an imeacht.

De réir Alt 21 tá cead ag daoine dul thar na bacainní má tá siad ag dul abhaile nó go dtí an áit an n-oibríonn siad ann. Féadann siad dul thar na bacainní freisin má tá siad ag dul chuig aon áit i gceantar na himeachta agus tá cuspóir dleathach leis. Beidh aon duine nach gcomhlíonann treoir tugtha ag Garda ag bacainn ciontach i gcion agus dlífear fíneáil aicme D a chur air/uirthi.

Tabhairt suas agus gabháil deochanna meisciúla

Tá rialacha in Éirinn maidir le seirbheáil agus díol an alcóil. Tá na rialacha seo leagtha amach sna hAchtanna Deochanna Meisciúla éagsúla. Tá níos mó faoin dlí maidir le halcól in Éirinn anseo.

De réir an Achta um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí) 1994, tá sé de chumhacht ag na Gardaí freisin duine atá ag dul chuig imeacht a raibh bacainn curtha suas dó a chuardach. Leagtar na cearta sin amach in Alt 22 d'Acht 1994 agus tugann sé cead do na Gardaí deoch meisciúil nó aon soitheach indiúscartha nó aon ábhar eile a d'fhéadfaí a úsáid chun gortú a chúiseamh a ghabháil.

Tugann an dlí seo cead do Gharda diúltú le duine dul ar aghaidh chuig an imeacht má dhiúltaíonn siad deoch meisciúil, soitheach indiúscartha nó an t-ábhar eile i gceist a thabhairt suas. Féadann na Gardaí éileamh ort freisin an ceantar a fhágáil ar bhealach ordúil agus síochánta. Má mhainníonn tú éileamh dá leithéid ó Gharda a chomhlíonadh gan údarás dleathach nó leithscéal réasúnta, ansin tá tú ciontach i gcion. Is í an fhíneáil don chion seo fíneáil aicme D.

Page edited: 9 June 2015