Forghníomhú an Dlí

An Garda Síochána - fórsa póilíneachta náisiúnta
Is é an Garda Síochána fórsa póilíneachta náisiúnta na hÉireann. Tá sé freagrach as dualgais uile na póilíneachta a fheidhmiú i Stát na hÉireann.

Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána
Is iad Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána (COGS) nó Ombudsman na nGardaí an ghníomhaireacht neamhspleách a dhéileálann le gearáin ón bpobal mór faoi bhaill den Gharda Síochána.

Coir a thuairisciú
Más íospairt coireachta tú ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis na Gardaí. Faigh amach conas coir a thuairisciú.

Rialú sluaite ag imeachtaí poiblí in Éirinn
Tá dlíthe i bhfeidhm a dearadh chun cumhachtaí dlíthiúla soiléire cuimsitheacha a thabhairt do na Gardaí (fórsa póilíní na hÉireann) chun cur ar a gcumas déileáil le rialú sluaite.

Iompar frithshóisialta daoine fásta
Tá forálacha san Acht um Cheartas Coiriúil 2006 chun déileáil le hiompar frithshóisialta déanta ag daoine fásta. Cuireann na forálacha seo ar chumas na ngardaí déileáil le hiompar frithshóisialta déanta ag daoine fásta trí mheán próiseas sibhialta a úsáideann rabhaidh agus orduithe iompair nó a bhaineann le horduithe um iompar frithshóisialta.

Cionta in aghaidh oird phoiblí agus cumhachtaí gabhála
Tá cumhacht ag comhaltaí den Gharda Síochána daoine a ghabháil gan bharántas má tá siad ciontach as cionta áirithe in aghaidh an oird phoiblí.

An Scéim um Rabhadh Aosach
Féadtar an Scéim um Rabhadh Aosach a úsáid mar rogha eile in áit ionchúisimh as cionta áirithe áit a mheastar go mbaineann rabhadh le leas an phobail.

Orduithe Srianta Gluaiseachta
Is féidir leis na cúirteanna srianta a ghearradh ar ghluaiseachtaí daoine a ciontaíodh as mionchionta mar mhalairt ar phianbhreith choimeádta a ghearradh. Faigh amach anseo cá huair a úsáidtear iad.

Ag déanamh monatóireachta ar chiontóirí gnéis in Éirinn
Foráiltear ar son maoirseacht a dhéanamh ar chiontóirí gnéis i ndiaidh a scaoilte as príosún san Acht um Chiontóirí Gnéis 2001. Foghlaim níos mó anseo.

Orduithe ciontóirí gnéis
Is féidir leis na cúirteanna srianta breise a ghearradh ar chiontóir gnéis i ndiaidh a scaoilte saor ón bpríosún.