Dlí agus Cearta

Bunchearta faoi Bhunreacht na hÉireann
Deir an Bunreacht go bhfuil bunchearta pearsanta ar leith agat agus tugann sé aitheantas dóibh. Is cearta iad seo a bhaineann leis an gcine daonna, is cearta nádúrtha daonna iad agus dearbhaíonn an Bunreacht iad agus tugann sé cosaint dóibh.
This document is in: Rialtas in Éirinn > Bunreacht na hÉireann

Reachtú
Déantar cuir síos anseo ar conas a dhéanann an tOireachtas dlíthe.
This document is in: Rialtas in Éirinn > Rialtas Náisiúnta na hÉireann > Tithe an Oireachtais

Dlíthe na hEorpa
Tá bundlíthe nó rialacha Aontas na hEorpa (AE) leagtha síos i gconarthaí. Faigh amach tuilleadh faoin chumhacht reachtaíochta nua ag institiúidí an AE.
This document is in: Rialtas in Éirinn > Rialtas Eorpach > Dlí an AE

Cearta achomhairc faoi dlí na hEorpa
Cur síos ar an mbealach le cearta an duine a chosaint faoi dlí an AE agus na hinstitiúidí Eorpacha eagsúla a bhaineann leis.
This document is in: Rialtas in Éirinn > Rialtas Eorpach > Dlí an AE

Rochtain ar thaifid na nGardaí
Faoi reachtaíocht cosanta sonraí tá an ceart agat rochtain a fháil ar shonraí pearsanta atá á gcoinneáil ag na Gardaí fút, ach amháin i gcúinsí áirithe. Faigh amach conas rochtain a fháil ar do chuid faisnéise.

Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas
Déanann an Coimisiún cearta an duine agus comhionannas a chur chun cinn agus a chosaint. I roinnt cásanna, féadfaidh an Coimisiún cabhrú leat chun saincheisteanna chearta an duine a chur chun cinn nó trí chabhrú leat le himeachtaí dlí.

Athbhreithniú Breithiúnach ar Chinntí Poiblí
Is féidir leis an Ard-Chúirt athbhreithniú breithiúnach a dhéanamh ar chinntí poiblí le dearbhú an bhfuil siad neamhdhleathach. Faigh amach conas imeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh a thionscnamh.
This document is in: Rialtas in Éirinn > Rialtas Náisiúnta na hÉireann > Caighdeáin agus Cuntasacht