Fianaise faighte go neamhdhleathach

Eolas

Bronann Bunreacht na hÉireann cearta bunúsacha ar phobal na hÉireann. In amanna, is féidir leis na Gardaí nó leis na cúisitheoirí i gcás fianaise a fháil ar bhealach a sháraíonn do chearta bunúsacha. Sa chás sin tá fianaise faighte acu i gcúinsí nach raibh omós tugtha do na cearta bunreachtúla atá agat.

Rialacha

Rialaigh na cúirteanna nach bhfuil fianaise a fritheadh ar bhealach a sháraigh "d'aonturas agus go fiosach" do chearta bunreachtúla ceadaithe. Ní ionann "d'aonturas agus go fiosach" agus "beartaithe" nó "go mailíseach". D'fhéadfadh sé gur sáraíodh do chearta bunreachtúla mar bhotún gan cuimhneamh.

Mar shampla bheadh fianaise a fuair Gardaí i d'áit chónaithe gan barántas cuardaithe a bheith ina seilbh ina sárú ar do chearta bunreachtúla. Is sárú é seo ar do cheart bunreachtúil gan sárú a dhéanamh ar d'áit chónaithe gan do chead ach amháin de réir an dlí. Fianaise neamhcheadaithe í fianaise a fuarthas de bharr gabhála nó coinneála a bhí neamhdhleathach.

In amanna, d'fhéadfadh sé go raibh fianaise faighte ar bhealach a sháraigh an reachtaíocht seachas an Bunreacht. Mar shampla, níl aon cheart bunreachtúil agat é a bheith curtha in iúl duit go bhfuil sé de cheart agat dlíodóir a fheiceáil nuair atá tú dhá choinneáil. Ach faoi na hAchtanna um Dlí Choiriúil tá sé leagtha síos gur ceart tú a chur ar an eolas go bhfuil sé de cheart agat ionadaíocht dlíthiúil a bheith agat.

Muna n-insítear duit go bhfuil sé de cheart agat dlíodóir a fheiceáil agus má dhéanann tú ráiteas do na Gardaí ní gá go mbeadh an fhianaise sin neamhcheadaithe. Tá sé suas chuig an mbreitheamh cinneadh a dhéanamh an féidir an fhianaise sin a tharraingt anuas.

Tuilleadh eolais

Ba chóir duit comhairle dlí a lorg chun faisnéis mionsonraithe a fháil.

Page edited: 6 January 2014