Fianaise amhrastúil

Eolas

Tá cineálacha fianaise ann atá ceadaithe ach atá "amhrastúil". Fianaise í seo a bhíonn bréagach nó mícheart go minic sa deireadh.

Ar mhaithe leis an gcúisí a chosaint ó bheith ciontaithe bunaithe ar fhianaise amhrastúil tá cosaintí curtha i bhfeidhm. Is é an "rabhadh comhthacaíochta" an chosaint is tábhachtaí a bhfuil ann i gcoinne fianaise atá amhrastúil.

Rialacha

Rabhadh comhthacaíochta

Tugann an breitheamh rabhadh comhthacaíochta don ghiúiré ag deireadh na trialach. Cuireann an rabhadh seo ar a súile don ghiúiré go bhfuil sé contúirteach an cúisí a chiontú bunaithe ar fhianaise amhrastúil gan aon fhianaise chomhthacaíochta a bheith ar fáil. Ach, má tá an giúiré sásta gan amhras réasúnta go bhfuil an cúisí ciontach, is féidir dul ar aghaidh agus é/í a chiontú gan aon fhianaise chomhthacaíochta.

Fianaise chomhthacaíochta

Fianaise bhreise í fianaise chomhthacaíochta. Is fianaise i gcás í a:

  • luann an cúisí leis an gcoir - ní mór go mbeadh an cuma ón bhfianaise go bhfuil an cúisí ciontach as an gcoir atá curtha ina leith
  • atá ceadaithe agus inchreidthe
  • atá neamhspleách - tagann sé ó fhoinse eile seachas ó fhinné a dteastaíonn comhthacaíocht óna c(h)uid fianaise.

Fianaise chomhchoirí

Comhchoirí é/í duine a raibh baint aige/aici leis an gcoir atá curtha i leith cúisí. Má bhíonn comhchoirí ag tabhairt fianaise i gcoinne an chúisí, breathnóidh an chúirt ar an bhfianaise mar "fhianaise amhrastúil". Tá seo amhlaidh mar d'fhéadfadh go leor a bheith le fáil ag comhchoirí as iarracht a dhéanamh an milleán ar fad a chur ar an gcúisí.

Ar mhaithe leis an gcúisí a chosaint as a bheith ciontaithe ar fhianaise chomhchoirí amháin, ag deireadh na trialach, déanfaidh an breitheamh achoimre den chás don ghiúiré agus ní mór dó/dí rabhadh chomhthacaíochta a thabhairt don ghiúiré.

Fianaise admhála

Ráiteas deonach í admháil a dhéanann an cúisí agus a luann é/í féin leis an gcoir. Breathnaítear ar fhianaise admhála mar "fhianaise amhrastúil" agus ó 1993, ní mór don bhreitheamh rabhadh comhthacaíochta a thabhairt don ghiúiré.

Fianaise tugtha ag duine a éilíonn gur fhulaing sé/sí coir ghnéis

Go traidisiúnta, bhreathnaigh na cúirteanna ar fhianaise a thug duine a dúirt gur d'fhulaing sé/sí coir ghnéis mar fhianaise "amhrastúil" agus b'éigean don bhreitheamh i gcás mar sin rabhadh comhthacaíochta a thabhairt don ghiúiré.

Ach ó 1990, ní gá an rabhadh comhthacaíochta a thabhairt agus tá sé suas don bhreitheamh cinneadh a dhéanamh an bhfuil gá leis an rabhadh comhthacaíochta ag brath ar an gcás.

Fianaise Leanaí

Go traidisiúnta, bhreathnaigh na cúirteanna ar fhianaise a thug páistí mar fhianaise "amhrastúil" agus b'éigean don bhreitheamh i gcás mar sin rabhadh comhthacaíochta a thabhairt don ghiúiré.

Ach ó 1992, ní gá an rabhadh comhthacaíochta a thabhairt agus tá sé suas don bhreitheamh cinneadh a dhéanamh an bhfuil gá leis an rabhadh comhthacaíochta ag brath ar an gcás.

Tuilleadh eolais

Ba chóir duit comhairle dlí a lorg chun faisnéis mionsonraithe a fháil.

Page edited: 6 January 2014