Fianaise Chlostráchta

Eolas

Ní féidir ráiteas a rinneadh taobh amuigh den chúirt a tharraingt anuas sa chúirt lena dúradh sa ráiteas sin a chruthú. Mar shampla más finné thú i dtriail ní féidir leat an fhianaise seo a leanas a thabhairt "Dúirt mo mháthair liom go bhfaca sí an cúisí ag 3i.n". Is fianaise í seo a bhaineann le ráiteas a déanadh taobh amuigh den chúirt agus is "clostrácht" í. Leis an bhfianaise sin a tharraingt anuas ní mhór do do mháthair dul ar an seastán agus cur síos a dhéanamh í féin ar an méid a chonaic sí.

Ní clostrácht iad gach ráiteas a dhéantar taobh amuigh den chúirt. Mar shampla, má tá cúisí ag éileamh go bhfuil sé/sí balbh is féidir leat fianaise a thabhairt go bhfaca tú agus gur chuala tú é nó í ag rá "Tá mé ag iarraidh uachtar reoite". Níl an fhianaise seo dhá tharraingt anuas le cruthú go raibh uachtar reoite ag teastáil ón gcúisí ach le cruthú go bhfuil sé/sí in ann labhairt. Mar sin, tá an fhianaise ceadaithe.

Is í fianaise admhála an eisceacht is tábhachtaí don riail chlostráchta. Glactar leis go ginearálta nach mbeadh ráiteas déanta ag páirtí i gcás atá in aghaidh a leasa féin ach amháin sa chás go bhfuil an ráiteas sin fíor.

Mar sin is féidir leat fianaise a thabhairt gur dhúirt an cúisí leat ar an lá a fuair an té a d'fhulaing bás; "Is mise a rinne é. Mharaigh mé é". Go hiondúil thabharfaí fianaise chlostráchta ar seo mar gheall gur ráiteas é a rinneadh taobh amuigh den chúirt atá dhá tharraingt anuas le cruthú gur mharaigh an cúisí duine. Ach, ós rud é gur eisceacht don riail chlostráchta iad admhálacha bheadh an fhianaise sin ceadaithe.

Rialacha

Mar riail ghinearálta níl fianaise chlostráchta ceadaithe. Má bhíonn tú ag tabhairt fianaise agus má thosaíonn tú ag rá rudaí gur dóigh gur clostrácht iad, d'fhéadfadh sé go dtiocfadh duine de na páirtithe sa chás romhat nó an breitheamh agus go n-iarrfaí ort stop a chur leis an bhfianaise sin.

Tuilleadh eolais

Ba chóir duit comhairle dlí a lorg chun faisnéis mionsonraithe a fháil.

Page edited: 6 January 2014