Fianaise imthoisceach

Eolas

Tugtar fianaise imthoisceach ar fhianaise a bhaineann le fíricí gur féidir conclúidí nó tuairimí a bhaint astu.

Mar shampla, i gcás ionsaithe nuair a tharla an choir ar Shráid Uí Chonaill ag 6.16i.n. is féidir leat fianaise a thabhairt go bhfaca tú an cúisí ag siúl ar Shráid Uí Chonaill ag 6.i.n. Sa chás sin is fianaise imthoisceach atá dhá thabhairt agat don chúirt.

D'fhéadfaí conclúidí nó tuairimí a bhaint as an bhfíric go raibh an cúisí ar Shráid Uí Chonaill ag 6i.n. ach níl fianaise tugtha agat maidir leis an bhfíric atá i gceist sa chás - ar ionsaigh an cúisí duine.

Más goid atá i gceist, seo a leanas samplaí de fhianaise imthoisceach:

  • Fianaise go raibh méarloirg an chúisí ar láthair na coire
  • Go raibh suim mhór airgid ag an gcúisí nach raibh sé/sí in ann a mhíniú go sásúil.

I gcás dúnmharaithe, seo a leanas samplaí de fhianaise imthoisceach:

  • Nár thaitin an té a d'fhulaing an choir ró-mhór leis an gcúisí
  • Go raibh iompar an chúisí aisteach agus amhrasach tar éis na coire
  • Gur inis an cúisí bréag maidir lena (h)ailibí
  • Go raibh sé/sí sa cheantar ag an am ar tharla an choir
  • Gur ionann fuil an chúisí nó DNA agus fuil nó DNA a fuarthas ar chorp an té a dúnmharaíodh.

Rialacha

Mar riail ghinearálta tá fianaise imthoisceach ceadaithe. Ach, bíonn na cúirteanna cúramach nuair nach bhfuil de fhianaise i gcás ach fianaise imthoisceach.

Ní mór scrúdú géar a dhéanamh ar fhianaise imthoisceach agus ní mór breathnú air go carnach. I bhfocail eile, bheadh leisce ar chúirt cosantóir a chiontú bunaithe ar phíosa amháin fianaise imthoisceach inti féin, mar shampla, go raibh a m(h)éarloirg faighte ag láthair na coire.

Ach, má bhíonn roinnt píosaí éagsúla fianaise imthoisceach ann, tógtha lena chéile, bíonn údarás níos mó acu. Mar shampla, más goid a bhí ann, má chonacthas an cosantóir sa cheantar ag an am, má bhí a m(h)éarloirg faighte ag láthair na coire agus má bhí suim mhór airgid aige/aici ina dhiaidh sin nach raibh sé/sí in ann a mhíniú, bheadh níos mó seans ann go mbeadh an chúirt sásta an duine sin a chiontú.

Tuilleadh eolais

Ba chóir duit comhairle dlí a lorg chun faisnéis mionsonraithe a fháil.

Page edited: 24 December 2013