Ionadaíocht Dhleathach i gcás Coiriúil

Eolas

Tá dhá chineál cás coiriúil ann; coir achoimre gur féidir le Breitheamh sa Chúirt Dúiche a éisteacht leis féin gan aon ghiúiré a bheith i láthair, agus coir inchúisithe a éistear sa Chúirt Chuarda nó san Ard Chúirt ós comhair breitheamh agus giúire.

Má chuirtear coir achoimre i do leith is féidir le aturnae agus/nó abhcóide ionadaíocht a dhéanamh ar do shon. De ghnáth níl Cúnamh Dlí Choiriúil le fáil sa Chúirt Dúiche.

Má tá coir inchúisithe curtha i do leith, déanfaidh aturnae agus abhcóide (consailéir) ionadaíocht ar do shon. De ghnáth beidh aturnae, abhcóide sóisir , agus abhcóide sinsir i láthair ar do shon.

Íocfaidh an Stáit costaisí do chuid dlíodóirí má tá tú i dteideal Cúnamh Dlí Choiriúil.

Rialacha

Más tusa an té go bhfuil an choir curtha ina leith i gcás choiriúil, beidh ar do chonsailéir cosanta cloí leis na rialacha seo leanas.

Dualgaisí an Chonsailéir Chosanta

An príomh dhualgas atá ar an gconsailéir cosanta ná tusa a chosaint is cuma an gceapann sé/sí an bhfuil tú ciontach nó nach bhfuil.

Tá ar an gConsailéir Cosanta tús áite a thabhairt do chás choiriúil.

Tá ar an gConsailéir Cosanta fanacht leat fiú muna bhfuil tú ag glacadh lena chomhairle.

Níl cead ag an gConsailéir Cósanta do chás a thabhairt suas toisc go ndéanann nó go ndeireann an breitheamh atá ag triail an cháis rud éigin.

Ba chóir don Chonsailéir Cosanta a bheith i láthair i rith an triail ina iomláine. Más gá dó/di a bheith as láthair, áfach, caithfidh sé/sí déanamh cinnte de nach bhfuil tú fágtha gan ionadaíocht ag aon am agus caithfidh sé/sí cead imeachta a fháil ó do aturnae.

Sa chás go bhfuil beirt chonsailéir i láthair níl cead ag ceachtar acu bheith imithe ach ar bhun sealadach agus caithfidh cúis mhaith a bheith acu a bheith as láthair.

Ní mór don chonsailéir cosanta miontheagaisc iomlán do chása a bheith acu, ar a laghad, seachtain sula dtosnaíonn do chás sa chúirt.

Tá dualgas, freisin, ar an gconsailéir don chúirt. Níl cead aige/aici bréag a lua sa chúirt, má thuigeann sé/ sí gur bréag é. Ag tús na trialach má deireann tú le do abhcóide go bhfuil tú "Ciontach", fós, is féidir leis/lei ionadaíocht a dhéanamh ort. Má deireann tú go bhfuil tú "Neamh Chiontach" tá sé/sí cosctha ina a lán bealaí maidir leis an gcás cosanta gur féidir leis/lei a dhéanamh ar do shon.

Má theitheann tú, is féidir le do ionadaíocht dlí éirí as an gcás.

Is tú féin a dhéanann an cinneadh maidir le fianaise a thabhairt nó gan é a thabhairt agus ní dhéanann do chonsailéir an cinneadh seo duit.

Má fhaightear ciontach tú, tá ar do chonsailéir cosanta seasamh leat agus ionadaíocht a dhéanamh ort má bhíonn athchomharc i gceist munar chuir sé/sí comhairle ort gan achomharc a éileamh.

Page edited: 26 May 2015