Trialacha choiriúla

Toghairmeacha
Tá cur síos anseo ar thoghairmeacha.

Ionadaíocht Dhleathach i gcás Coiriúil
Déantar cur síos anseo ar ionadaíocht dlhleathach i gcásanna coiriúla.

Teorainneacha ama chun imeachtaí coiriúla a thosú
Tá cur síos anseo ar na téarmaí ama le tús a chur le cás coiriúil.

Trialacha coiriúil
Déantar cur síos anseo ar an triail choiriúil agus cuirtear an rannóg seo i láthair.

Nochtadh i gcásanna coiriúla
I dtriail choiriúil tá sé de dhualgas ag lucht an ionchúisimh an fhianaise ábhartha go léir atá acu a nochtadh don lucht cosanta roimh an triail. Ach d'fhéadfadh an dualgas sin bheith éagsúil.

Gealtacht choiriúil agus meabhairshláinte
Leagann an dlí maidir le gealtacht choiriúil agus sláinte mheabhrach amach rialacha maidir le folláine a phléadáil, freagracht laghdaithe agus an Bord Athbhreithnithe Meabhair-Shláinte.

Gearradh pionóis ag trialacha coiriúla in Éirinn
Tá cur síos anseo ar na rialacha a bhaineann le breith a thabhairt ar choirpigh ciontaithe.

Cineálacha pianbhreitheanna
Tá réimse leathan de phianbhreitheanna ar fáil do bhreithiúna ar féidir a ghearradh ar dhuine a fhaightear ciontach i gcion coiriúil.

Fíneálacha uasta ar ciontú achomair
Is ann do 5 aicme d’fhineáil uasta a bhaineann le ciontuithe achomair.

Bosca na mBocht sna Cúirteanna
Is féidir le breithimh i gcúirteanna in Éirinn ordú a thabhairt do chiontóirí síntiús a dhéanamh do Bhosca na mBocht (is é sin, síntiús chuig carthanas a dhéanamh in áit a bheith ciontaithe).

Clár na gCiontóirí Drugaí
Tugadh Clár na gCiontóirí Drugaí isteach leis an Acht um Cheartas Coiriúil 2006 agus tá sé bunaithe ar an bprionsabal céanna le Clár na gCiontóirí Gnéis. Cuireann sé ar chumas na hÚdaráis gluaiseachtaí ciontaithe gáinneálaithe drugaí a thaifeadadh.

Clár na gCiontóirí Gnéis
Tá oibleagáid ar dhaoine a chiontaítear as cionta áirithe gnéis faisnéis áirithe a chur ar fáil do na Gardaí, lena n-áirítear an seoladh ina mbeidh siad ina gcónaí i ndiaidh a scaoilte saor ón phríosún. Tugadh an fhoráil seo isteach leis an Acht um Chiontóirí Gnéis 2001.