Cionta Choiriúil

Coireanna a aicmiú i gcúiseanna coiriúla
Déantar imscrúdú ar chion coiriúil agus déantar é a ionchúiseamh bunaithe ar an gcineál coire atá i gceist. Chun na críche seo, féadtar cionta coiriúla a aicmiú i slite difriúla.

Cionta oird phoiblí
Tá an chuid is mó den dlí a bhaineann le cionta oird phoiblí leagtha amach san Acht um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí), 1994. Faigh amach níos mó faoi na cineálacha difriúla cionta.

Cionta drugaí in Éirinn
In Éirinn is é an tAcht um Mí-Úsáid Drugaí 1977, arna leasú le reachtaíocht eile, an phríomhreachtaíocht a bhaineann le cionta drugaí agus leis na pionóis faoi seach.

Alcól agus an dlí
Pléann an cháipéis seo an dlí maidir le alcól a dhíol in áitribh chéadúnaithe agus siopaí eischeadúnais, ól in áiteanna poiblí agus tiomáint faoi thionchar alcóil.

Cionta maidir le tiomáint ar meisce
Cion an-tromchúiseach is ea an tiomáint ar meisce. Faigh amach faoin dlí maidir le tiomáint ar meisce, lena n-áirítear an tástáil randamach anála, cumhachtaí an Gharda Síochána agus nósanna imeachta má ghabhtar tú.
This document is in: Taisteal agus Áineas > Gluaisteánaíocht > Cionta tiomána

Coireanna Tíomána
Tá eolas anseo maidir leis na pionóis a ghearrtar má fhaightear ciontach tú i gCoir Tiomána.
This document is in: Taisteal agus Áineas > Gluaisteánaíocht > Cionta tiomána

An dlí maidir le tinte ealaíne
D'athraigh an dlí maidir le tinte ealaíne i 2006. Tá an chumhacht ag na Gardaí anois daoine a ghabháil maidir le tinte ealaíne a bheith ina seilbh acu gan cheadúnas. Faigh tuilleadh eolais anseo.