Comhairle Shábháilteachta nuair a gluaisteánaíochta

Eolas

Má chuireann tú réamhchúraimí bunúsacha i bhfeidhm, cabhróidh sé sin leat gan a bheith thíos le coireanna agus tú ag tiomáint.

Sábháilteacht agus tú ag tiomáint

 • Coinnigh na doirse faoi ghlas i gcónaí, agus coinnigh na fuinneoga dúnta chomh fada agus is féidir
 • Bí cinnte nach féidir do mhála láimhe ná rudaí luachmhara ar bith a fheiceáil
 • Iompair bagáiste nó earraí siopadóireachta sa bhúit agus fág an suíochán cúil folamh
 • Ná fág seaicéid ná cótaí ag crochadh sa suíochán cúil mar is féidir iad a ghoid agus do charr stoptha sa trácht
 • Bain úsáid as d'adharc má thagann éinne gar do d'fhuinneoga nó má tá an chosúlacht air go bhfuil carr ag iarraidh iachall a chur ort do charr a stopadh
 • Déan staidéar ar do bhealach roimh ré má bhíonn tú ag taisteal trí cheantar coimhthíoch. Ba cheart duit learscáil oiriúnach a bheith agat ionas nach mbeidh ort treoracha a iarraidh ar éinne. Agus tú ag déanamh turas fada, inis do bhealach do dhuine éigin chomh maith leis an am a measann tú go mbainfidh tú do cheann scríbe amach.
 • Má cheapann tú go bhfuiltear do do leanúint, tiomáin isteach i gcarrchlós an stáisiúin Gharda is gaire duit, nó muna dtarlaíonn sin, tiomáin go háit phoiblí ghnóthach, mar shampla réamhchúirt gharáiste
 • Nuair a bhíonn tú stoptha i dtrácht, déan cinnte go bhfuil tú in ann druidim amach ó chúl an chairr atá romhat
 • Ná tabhair síob riamh do strainséirí

Sábhailteacht agus tú ag páirceáil

Ba cheart duit áit le solas maith a roghnú le páirceáil. Má bhíonn tú ag páirceáil faoi sholas an lae ach le bheith ag teacht ar ais i bhfad níos deireanaí, ba cheart duit smaoineamh faoin gcruth a bheidh ar an áit sa dorchadas. Más féidir, ba cheart duit cúlú isteach i spás páirceála ionas go mbeidh tú in ann tiomáint amach. Nuair a bhíonn tú ag teacht ar ais go dtí do charr, ba cheart duit na heochracha a bheith agat i do láimh ionas nach mbeidh ort a bheith ag cuartú i mála ná i gcóta.

Sábháilteacht ag garáistí

Má bhíonn tú ag páirceáil ag garáiste, ba cheart duit na réamhchúraimí céanna i gcoinne ionsaí pearsanta a dhéanamh agus a dhéanfá dá mbeifeá ag páirceáil in áit ar bith eile.

Ná fág doirse cairr oscailte riamh agus tú ag íoc as breosla, agus ná fág rudaí luachmhara in áit fheiceálach sa charr nuair atá sé istigh sa gharáiste.

Cliseadh a sheacaint

Ba cheart duit do charr a choinneáil ag obair go maith. Ba cheart duit:

 • An ola, an bataire, agus brú na mbonn a sheiceáil go rialta
 • An t-umar peitril a líonadh sula mbíonn sé gar do bheith folamh
 • A bheith cinnte go bhfuil riocht maith ar do roth breise
 • Cuimhnigh ar aerasól latex a dhéanfadh deisiú uathoibríoch ar bhonn pollta a thabhairt leat. Bheifeá in ann, mar sin, do bhealach a dhéanamh chuig an ngaráiste ba ghaire duit.
 • Tabhair foireann seolán léime, uirlisí bunúsacha agus tóirse leat i gcónaí
 • Tabhair fón soghluaiste leat.

Má chliseann do charr

 • Más féidir, stop do charr in áit le solas maith
 • Má bhíonn ort stopadh ar ghualainn chrua an mhótarbhealaigh, fág an carr agus fan amach as an bhfeithicil le doras an phaisinéara ar oscailt. Taispeánann staitisticí go mbaineann go leor timpistí a tharlaíonn ar mhótarbhealaigh le feithiclí páirceáilte ar an ngualainn chrua. Cuir na doirse eile ar fad faoi ghlas ionas go mbeifeá in ann tú féin a chur ó bhaol go sciobtha dá ndéanfaí bagairt ort. Má tá tú ar fhobhóthar nó ar mhionbhóthar, fan sa charr agus cuir na doirse uilig faoi ghlas.
 • Tabhar aláram pearsanta leat, agus úsáid d’adharc má bhraitheann tú go bhfuil tú i mbaol
 • Má chliseann do charr in áit iargúlta agus tú leat féin, síobsiúl riamh.

Má cheapann tú go bhfuil timpist feicthe agat

Má fheiceann tú timpist nó eachtra agus má dhéanann duine iarracht tú a stopadh, cuir ceist ort féin an fíorthimpist atá ann agus an féidir leat cúnamh a thabhairt. Go minic bíonn sé níos sábháilte tuairisc a thabhairt do na Gardaí ar an bhfón. Tá eolas teagmhála gach stáisiúin Gharda in Éirinn ar fáil anseo.

Page edited: 31 March 2014