Cuairteoirí go hÉirinn - Coireanna a Sheachaint

Eolas

Má bhíonn tú ar d'fhaichill ar na rudaí seo a leanas ba cheart go mbeadh sé ina chúnamh duit sásamh a bhaint as do thréimhse in Éirinn agus teacht slán ó choireanna.

Nithe le Smaoinigh Orthu

Bíodh mála láimhe nó ar do ghualainn gur féidir leat greim daingean a choinneáil air.

Coinnigh súil ghéar ar do mhála i sráideanna le go leor daoine, i siopaí, i mbialanna, i gcaifí agus i dtithe tábhairne.

Nuair atá tú ag tabhairt cuairte ar lár na cathrach, páirceáil do charr i gceann de na láithreacha páirceála faoi mhaoirseacht agus coinnigh an ticéad páirceála in éineacht leat i gcónaí.

Cuir glas maith ar do charr i gcónaí nuair atá tú dhá fhágáil gan tionlacan, fiú ar feadh tréimhsí gairide.

Nuair a thagann tú chuig d'áit lóistín cuir ceist ar an bhfáilteoir an bhfuil áit slán leis an gcarr a pháirceáil.

Má tá airgead tirim agus rudaí luachmhara agat déan cinnte go bhfuil siad coinnithe slán ar do phearsa, mar shampla mála airgid i bhfo-éadaí.

Má tá beirt nó grúpa ag taisteal le chéile ba cheart bhur gcuid airgid a roinnt eadraibh.

Coinnigh uimhreacha tagartha de na seiceanna taistealaithe in áit eile ó na seiceanna iad féin – beidh tú in ann aon seiceanna a ghoidtear a chur ar ceal go scioptha i gcás práinne.

Coinnigh fótachóipeanna de na cáipéisí taistil ar fad in áit eile ó na cáipéisí iad féin.

Rudaí le Seachaint

Ná fág bagáiste ariamh ná rudaí luachmhara le feiceáil taobh istigh de charr atá páirceáilte ná bagáiste ar raca ar dhíon an chairr.

Ná tabhair leat do phas ná suimeanna móra airgid thirim agus ná fág i do sheomra iad – bain úsáid as na háiseanna slándála atá ar fáil i d'áit lóistín.

Ná tabhair airgead do pháistí ná do dhaoine ag lorg déirce – níl ann ach go spreagann sé daoine airgead a lorg.

Ná cuir suas campaí in áiteanna oscailte, ar láthair nach bhfuil ceadaithe agus in áit phoiblí – coinnigh ag na láithreacha ceadaithe amháin.

Má imrítear coir ort

Más cuairteoir thú go hÉirinn agus má imrítear coir ort cuirfidh na Gardaí aistritheoir ar fáil duit. Cuirfidh siad freisin thú ag caint leis an tseirbhís tacaíochta do chuairteoirí a n-imrítear coireanna orthu.

Tacaíocht don Chuairteoir i gCás Coire

Is féidir le tacaíocht don chuairteoir i gcás coire:

 • Tacaíocht phraiticiúil agus tochtach a chur ar fáil
 • Lóistín nó béilte a shocrú duit más gá
 • Teagmháil a dhéanamh le hambasáid ar do shon
 • Cúnamh a chur ar fáil duit le ticéidí taistil eile a fháil in áit iad siúd atá goidthe uait
 • Seiceann Taistealaithe agus cártaí creidmheasa a chur ar ceal
 • Glacadh le haistrithe airgid ar do shon
 • Gaothscáth an chairr a fháil deisithe ar chostas laghdaithe
 • Módh taistil a chur ar fáil do thurasóirí atá fágtha gan aon chóras taistil
 • Cúnamh a chur ar fáil le deacrachtaí teanga
 • Deileáil le riachtanais leighis
 • Tá uimhir ghutháin ar fáil (1890 365 700)
 • Áiseanna teileafóin agus faics a chur ar fáil duit.

Tá bileog dar teideal Leideanna um Shábháilteacht ar Turasóirí Treoir (pdf) foilsithe tSeirbhís Chúnaimh do Thurasóirí na hÉireann

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Seirbhís Cabhrach do Thurasóirí

6-7 Sráid Hanover ThoirBaile Átha Cliath 2
Éire

Teil:+353 1 661 0562
Lóghlao:1890 365 700
Facs:+353 1 661 0462
Láithreán Gréasáin: http://www.itas.ie
R-phost: info@itas.ie

Garda Síochána

Oifigeach Teagmhála na nÍobartach
Rannóg Caidreamh Pobail
Cearnóg Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:+353 (0)1 6663802
Láithreán Gréasáin: http://www.garda.ie/Controller.aspx?Page=1662


Page edited: 1 April 2014