Comhairle Sábháilteachta do mhic léinn ar láthair an choláiste

Eolas

Má bhíonn tú ar d'fhaichill ar na rudaí seo a leanas ba cheart go mbeadh sé ina chúnamh duit teacht slán ó choireanna agus tú ar láthair an choláiste.

 • Bí cinnte go bhfuil glas ar na doirse san arasán agus sa teach an t-am ar fad. Nuair a fhágann tú d'arasán, ba cheart duit déanamh cinnte go bhfuil na fuinneoga ar fad faoi ghlas.
 • Ná tabhair eochracha an arasáin d'aon duine eile ariamh agus ná fág ariamh do chuid eochracha in áit gur féidir le daoine eile teacht orthu.
 • Roimh duit aon duine a thagann chuig an doras a ligean isteach san arasán, bí cinnte go bhfuil tú sásta cé atá ann, má tá tú in amhras iarr ar an duine fianaise aitheantais a chur ar fáil duit.
 • Inis do chomharsa gur féidir leat muinín a bheith agat as/aisti má bhíonn tú ag dul ar saoire.
 • Déan cinnte nach bhfuil sé soiléir nach bhfuil aon duine ag baile san arasán – e.g., na cuirtíní a bheith dúnta i rith an lae.
 • Bí cinnte cód aitheantais phearsanta a chur ar do chuid maoine ar fad. Ba cheart aon rudaí luachmhara a chur faoi ghlas.

Sábháilteacht Phearsanta

 • Nuair atá tú ag siúl bain úsáid as na bóithre gnóthacha agus cosáin le neart soilse – fan amach as áiteanna iargúlta agus dorcha.
 • Inis do dhuine eile a bhfuil muinín agat as/aisti cá bhfuil tú ag dul, cén módh taistil atá agat agus cén t-am go bhfuil tú ag súil a bheith ann.
 • Siúl agus an trácht ag teacht i do threo sa chaoi nach mbeidh feithiclí in ann tiomáint suas ar do chúla i ngan fhios duit.
 • Seachain rudaí luchmhara a bheith le feiceáil ort, mar shampla seodra, málaí láimhe, ach amháin sa chás nach bhfuil an dara rogha agat.
 • Ná bíodh ach an méid airgid thirim a theastaíonn uait dhá iompar agat – ba cheart cártaí creidmheasa agus leabhair phas baince a choinneáil go sábhailte in áit nach féidir iad a fheiceáil agus ná coinnigh i bpócaí do chromáin iad.
 • Má cheapann tú go bhfuil duine do do leanúint téigh chuig an áit is giorra duit ina bhfuil daoine, fiú más teach príobháideach atá ann, agus cuir glaoch ar na Gardaí.
 • Má déanadh ionsaí ort tá cúnamh ar fáil duit 24 uair sa lá. Nuair atá ionsaí gnéis i gceist d'fhéadfadh sé go mbeadh tú ag mothú salach, ach ní cheart duit tú féin a níochán, ná do chuid éadaí a níochán ná an láthair a ghlanadh go dtí go bhfuil tú tar éis labhairt leis na Gardaí mar d'fhéadfadh sé go mbeadh fianaise riachtanach millte agat i ngan fhios duit.
 • Fan glan ó thaisteal leat féin san oíche. Más gá duit, áfach, taisteal leat féin, déan an turas a phleanáil timpeall ar amanna bus agus traenacha sa chaoi go mbeidh aon phriacal a bhaineann le hionsaí nó goid laghdaithe. Ba cheart duit úsáid a bhaint as tacsaí muna bhfuil aon mhódh taistil eile ar fáil duit.

Slándáil Feithicle

 • Ná fág rudaí luachmhara i d'fheithicil, más gá duit é seo a dhéanamh, áfach, cuir amach as radharc iad i gcófra bagáiste na feithicle.
 • Ná fág ariamh cáipéisí pearsanta mar shampla, ceadúnais tiomána agus teastais árachais, i d'fheithicil.
 • Smaoinigh ar uimhir chláraithe an chairr a eitseáil ar fhuinneoga na feithicle agus ar píosaí luachmhara eile den charr.
 • Nuair atá tú ag páirceáil do chairr, fan amach as áiteanna iargúlta agus dorcha. Bain úsáid as sráid le neart soilse nó áit phoiblí san oíche.
 • Smaoinigh ar aláram d'ardchaighdeán a chur sa charr agus/nó gléas doghluaiseachta. Má bhíonn slabhra cruach agus glas fraincín le dlúthlúbanna ar an roth stiúrtha is cosc feiceálach agus éifeachtach é do ghadaithe.
 • Ná pioc suas síobshiúlóirí ag aon am.

Slándáil do do rothar

 • Nuair a cheannaíonn tú rothar ba cheart duit déanamh cinnte go bhfaigheann tú admháil le ainm agus seoladh an díoltóra/trádálaí air, chomh maith le déanamh, cineál, dath agus uimhir fhráma d'innill. Ba cheart duit an admháil seo a choinneáil mar phointe tagartha don todhchaí.
 • Fáisc do rothar nuair atá sé gan tionlacan tríd úsáid a bhaint as glas d'ardchaighdeán.
 • Fág do rothar in áit atá faoi mhaoirseacht nó in áit gur féidir le daoine atá ag dul thart é a fheiceáil.
 • Tóg griangraf den rothar agus déan d'uimhir phearsanta aitheantais a eitseáil ar an bhfráma.

Tuilleadh eolais

Is féidir leat teacht ar bileog dar teideal Bí Sábháilte ar an gCampas ar an láithreán gréasáin an Gharda Síochána.

Tacaíocht don Íobartach

seirbhísí tacaíochta ar fáil don íobartach.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Má tá tú gur íospartach coire, ba chóir duit an teagmhas do stáisiún Garda is gaire láithreach. Tá eolas teagmhála do gach stáisiún na nGardaí in Éirinn ar fáil ag tosach an eolaí teileafóin poiblí.

Page edited: 1 April 2014