Tionscnamh in aghaidh mangaireacht drugaí

Réamhrá

Is fadhb thromchúiseach í mangaireacht drugaí a chuireann isteach ar go leor pobal. Ar cheann de na baic is mó maidir le déileáil go héifeachtúil le mangairí drugaí tá an t-imeaglú á dhéanann mangairí drugaí ar dhaoine chun cosc a chur orthu tuairisc a thabhairt faoi mhangaireacht drugaí.

Diailigh chun Mangaireacht Drugaí a Stopadh

Tá Diailigh chun Mangaireacht Drugaí a Stopadh tionscnamh é chun tabhairt faoi mhangaireacht drugaí i bpobail áitiúla ar fud na hÉireann. Cuireann sé bealach rúnda agus gan ainm ar fáil do dhaoine aonair chun faisnéis a thabhairt faoi mhangaireacht drugaí ina bpobal áitiúil. Nuair a thuairiscíonn daoine gníomhaíochtaí mangaireachta drugaí, ní iarrtar a gcuid ainmneacha ná a gcuid seoltaí orthu, ná aon fhaisnéis eile a d’fhéadfadh iad a aithint.

Conas tuairisc a thabhairt nuair atáthar amhrasach faoi mhangaireacht drugaí

Tar éis athbhreithniú ar an tionscnamh, ó 2012 ba cheart aon duine ar mian chun pas a fháil ar fhaisnéis maidir le mangaireacht drugaí glaoch ar an uimhir Crimestoppers rúnda saorghlao 1800 25 00 25.

Má tá faisnéis agat faoi ghníomhaíochtaí mangaireachta drugaí i do phobal is féidir leat glaoch ar an uimhir saorghlao. Cuirfear ar aghaidh chuig oibrí oilte tú a gheobhaidh do chuid faisnéise uait, agus é sin amháin. Tá na glaonna á láimhseáil ag foireann oibre atá oilte chun na híogaireachtaí a bhaineann leis an ábhar a láimhseáil. Ní iarrfar d’ainm ort agus ní dhéanfar d’uimhir a lorg. Ní bheidh a fhios ag aon duine go ndearna tú an glaoch

Cuirtear an fhaisnéis a bhailítear ar aghaidh díreach chuig Aonad Náisiúnta Drugaí an Gharda Síochána a dhéanann measúnú uirthi. Seolann Aonad Náisiúnta Drugaí an Gharda Síochána faisnéis ar aghaidh chuig na Gardaí sa cheantar sonrach i gcomhair imscrúdaithe. Is féidir leis na Gardaí an fhaisnéis a úsáid chun cás a chur le chéile i gcoinne mangaire drugaí aitheanta, chun imscrúdú a dhéanamh ar líomhaintí nua faoi mhangaireacht drugaí i bpobal nó chun duine a ghabháil.

Tuilleadh eolais

Tá faisnéis faoi straitéis an Rialtais chun an fhadhb drugaí a láimhseáil (pdf) ar fáil anseo. Tá eolas maidir leis an gClár Tuairisciú ar Drugaí Gaolmhara Imeaglú ar láithreán gréasáin an Ghard.a


Page edited: 12 July 2016