Coireacht agus a Cosc

Pobal Ar Aire
Tugann an cháipéis seo cur síos ar Pobal Ar Aire, clár a dhéanann iarracht theacht roimh choir. Tá sí dírithe ar phobail áitiúla a spreagadh chun bheith ar an airdeall agus gníomhaíochtaí amhrasacha a thuairisciú chuig na Gardaí.

Pobal-ar-Aire
Is éard atá sa chlár Pobal-ar-Aire ná clár pobalbhunaithe chun coireanna a chosc, agus cúram agus sábháilteacht a chur chun cinn, d’fhonn cáilíocht beatha mhuintir na tuaithe a fheabhsú.

Scéim Rabhadh do Sheanóirí
Cuireann an Scéim Rabhaidh do Sheanóirí tacaíocht ar fáil do dhaoine scothaosta chun cur ar a gcumas maireachtáil go slán ina gcuid tithe.

Comhairle Sábháilteachta do mhic léinn ar láthair an choláiste
Tá cur síos sa cháipéis seo ar na bealaí gur féidir le mic léinn iarracht a dhéanamh iad féin a choinneáil slán ó choireanna agus iad ar láthair an choláiste.

Comhairle Shábháilteachta nuair a gluaisteánaíochta
Déanann an cháipéis seo cur síos ar na réamhchúraimí is féidir le gluaisteánaithe a dhéanamh chun a bheith cinnte nach mbeidh siad thíos le coireanna.

Cuairteoirí go hÉirinn - Coireanna a Sheachaint
Tá cur síos sa cháipéis seo ar chuid na rudaí gur féidir le cuairteoirí go hÉirinn a dhéanamh le coireanna a sheachaint.

Tionscnamh chun gáinneáil ar dhaoine a chomhrac
Tá Éire ar cheann de shé bhallstát an AE atá bainteach le tionscnamh i gcoinne gáinneáil ar dhaoine. Mar chuid den tionscnamh, tá siombail de dhallóg gorm á úsáid chun feasacht a ardú faoin ngníomhaíocht seo agus chun tuairisciú air a spreagadh.

Tionscnamh in aghaidh mangaireacht drugaí
Is tionscnamh é Diailigh chun Mangaireacht Drugaí a Stopadh chun tabhairt faoi mhangaireacht drugaí trí bhealach rúnda gan ainm a chur ar fáil tuairisc a thabhairt faoi mhangaireacht drugaí.