An Chúirt Achomharc Choiriúil

Eolas

Faoi na Cúirte Acht um Achomhairc 2014, tá an Chúirt Achomhairc Choiriúil a dhíothú. Achomhairc a eascraíonn ó 28 Deireadh Fómhair, 2014 éisteann an Chúirt Achomhairc nua.

Bhí an Chúirt Achomhairc Choiriúil comhdhéanta de Bhreitheamh den Chúirt Uachtarach agus beirt Bhreithiúna na hArd-Chúirte. Éistearan le hachomhairc ann i gcoinne ciontaithe nó pianbhreithe ón gCúirt Choiriúil Chuarda, ón bPríomhchúirt Choiriúil agus ón gCúirt Choiriúil Speisialta agus déantar achomhairc ann i gcoinne trócaire phianbhreithe tríd an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí amháin.

Rialacha

Agus achomharc á dhéanamh i gcoinne ciontaithe, féadfaidh an Chúirt Achomhairc Choiriúil

  • an t-achomharc a dhíbhe nó
  • an ciontú a neamhniú agus an cosantóir a scaoileadh nó
  • an ciontú a neamhniú agus ath-thriail a ordú
  • an ciontú a neamhniú agus, má mheastar go bhfuil an duine atá ag achomarc an ciontaithe nó an pianbhreith ciontach i gcion éigin eile, fíorasc eile a chur ina ionad agus pianbhreith a ghearradh nach bhfuil níos géire ná an ceann a tugadh roimhe sin
Page edited: 9 January 2015