Córas na gCúirteanna

Cúirteanna
Tá eolas anseo faoí na cúirteanna agus na hoifigí a thugann tacaíocht dóibh.

An Chúirt Leanaí
Bíonn an Chúirt Leanaí ag déileáil le leanaí faoi 18 mbliana d'aois agus tháinig sé i bhfeidhm i 2002. Leagann Acht Leanaí 2001 amach na rialacha difriúla maidir leis an gCúirt Leanaí.

An Chúirt Dúiche
Tá eolas anseo faoin gCúirt Dúichet.

Nós imeachta um éilimh bheaga
Déantar cur síos sa doiciméad seo ar an chaoi a n-oibríonn nós imeachta um éilimh bheaga.

Nós imeachta Eorpach um éilimh bheaga
The European Small Claims Procedure provides an inexpensive and easy way for someone to pursue a cross-border claim without the need to employ a solicitor.

An Chúirt Chuarda
Déantar cur síos anseo ar an gCúirt Chuarda.

An Ardchúirt
Tugtar eolas anseo faoín Ardchúirt

An Chúirt Tráchtála
Soláthraíonn an Chúirt Tráchtála taifeach díospóide feidhmiúla i gcásanna tráchtála.

An Chúirt Choiriúil Speisialta
Déanamh suas agus dlínse an Chúirt Choiriúil Speisialta.

An Chúirt Achomhairc
Is í príomhfheidhm na Cúirte Achomhairc éisteacht le hachomhairc ón Ard-Chúirt agus ón gCúirt Chuarda.

An Chúirt Achomharc Choiriúil
Tá an Chúirt Achomhairc Choiriúil a dhíothú. Éisteann an Chúirt Achomhairc achomhairc nua.

Cúirt Uachtarach na hÉireann
Déanann an Cáipéis seo cur síos ar an gCúirt Uachtarach.