An ról atá ag finnéithe

Eolas

Daoine iad ar iarradh orthu fianaise a thabhairt i gcúirt is ea finnéithe.

Fograítear ainm an fhinné agus téann sé nó sí isteach i gclár na mionn atá ar thaobh amháin den bhreitheamh. Seasfaidh sé nó sí i mbosca na mionn chun mionn nó dearbhascadh a athrá agus ansin suífidh sé nó sí síos.

Cuirfidh na habhcóidí (nó na aturnaetha) sa chás sraith de cheisteanna ansin ar an bhfinné. Is í feidhm an fhinné fianaise a thabhairt don chúirt. Mar shampla, b'fhéidir go bhfaca an finné robáil ag tarlú agus b'fhéidir go mbeadh sé/sí in ann a rá leis an gcúirt céard a chonaic sé/sí. D'fhéadfadh an fhianaise seo cabhrú leis an mbreitheamh nó leis an ngiúiré cinneadh a dhéanamh.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar bheith i do fhinné i gcás, brú ar Finnéithe.

Page edited: 19 May 2015