Aturnaetha

Eolas

Cineál dlíodóra is ea aturnae. Chun bheith i do dhlíodóir ní mór duit printíseacht dhá bhliain ar a laghad a dhéanamh agus ní mór duit éirí leat i scrúdaithe an Ollchumainn Dlí i bPlás Blackhall i mBaile Átha Cliath.

Tá réimse an leathan feidhmeanna an ag aturnaetha:

  • Is féidir le aturnae comhairle dhlíthiúil faoi chúrsaí neamhchointinneach a a thabhairt, leithéidí teach nó árasán a cheannachuacht a dhréachtú
  • Is féidir le aturnae feidhmiú mar do ghníomhaire nó ionadaí in idirbheartanna gnó
  • Is féidir le do aturnae chomh maith comhairle dhlíthiúil a thabhairt duit agus feidhmiú ar do shon i gcás díospóide nó easaontais le páirtí eile, díospóid theaghlaigh do díospóid le do fhostóir nó comharsa.
  • Is féidir le aturnae comhairle dhlíthiúil a thabhairt duit faoi chás a chur ar aghaidh nó a chosaint má bhí tú páirteach i dtimpiste, timpiste bóthair mar shampla nó timpiste san áit oibre
  • Má tá páirteach i gcás cúirte, déanfaidh do aturnae an cás a bhainistiú agus tú a ionadú nuair atáthar ag déileáil leis an bpáirtí eile. Mar shampla, cuirfidh do aturnae litreacha chuig an páirtí eile ar do shon. Déanfaidh do aturnae na doiciméid riachtanacha a chomhdú agus dul i dteagmháil leis na finnéithe don chás.
  • Más gá abhcóide a tharraingt isteach sa chás, déanfaidh h do aturnae an abhcóide a mhiontheagasc trí na doicimed riachtanacha agus eolas a chur chuige/chuici
  • Is féidir chomh maith le do aturnae feidhmiú ar do shon sa chúirt, ach san Ard Chúirt agus sa Chúirt Uachtarach déanfar abhcóide a úsáid.

Murab ionann agus abhcóidí is féidir le aturnaetha teacht le chéile chun comhpháirtíochtaí nó comhlachtaí a chur ar siúl agus is féidir leo a gcuid seirbhísí a fhógairt.

Níl ar aturnaetha aon éadach speisialta a chaitheamh sa chúirt. Má tá abhcóide páirteach sa chás, is iondúil go mbeidh an aturnae ina shuí os comhair an abhcóide sa bhinse faoin mbreitheamh. Má theastaíonn ón abhcóide go ndéanfaí ábhar a shoiléiriú is féidir leis/léi claonadh chun tosaigh le ceist a chur ar an aturnae.

Rialacha

Leagann an Cumann Dlí síos rialacha agus rialacháin faoin slí ina stiúraíonn aturnaetha a gcuid gnó. Tá Binse Smachta ann, arb fhéidir leis aon líomhaintí mí-iompair a dhéantar i gcoinne aturnae a fhiosrú.

Léigh tuilleadh faoi ghearán a dhéanamh i gcoinne aturnae in Éirinn anseo.

Ba chóir gearáin maidir le aturnaetha ar fáil ag an mBord um Chúnamh Dlíthiúil a dhéanamh chuig an mBord um Chúnamh Dlíthiúil.

I Nollaig 2015, rith an tOireachtas an tAcht um Rialáil Seirbhísí Dlí 2015 a fhorálann, i measc rudaí eile, do réimeas gearán neamhspleách.

Rátaí

Tá difríochtaí móra sna rátaí agus táillí a iarrann aturnaetha . Tá sé d'oibleagáid ar do aturnae a mhíniú duit cén táille a bheidh ort a íoc sula ligeann tú dó/di feidhmiú ar do shon.

Glacann cuid mhaith aturnaetha le cásanna ar an mbunús nach gcaitear iad a íoc muna n-éiríonn leis an gcás. Ciallaíonn seo nach mbeidh ort táille a íoc le do aturnae muna n-éiríonn leat sa chás. Is nós an-choitianta seo i gcásanna diobhála pearsanta, is é sin le rá nuair a gortaíodh tú i dtimpiste.

Is féidir leat níos mó a léamh faoi tháillí aturnae ar láithrean gréasáin an Dlí-Chumainn.

Conas iarratas a dhéanamh

Léigh níos mó faoi conas a bheith ina aturnae in Éirinn anseo. Má tá tú dlíodóir cáilithe ó dhlínse eile ((is é sin, lasmuigh d'Éirinn), a fháil amach conas a thiontú do cháilíochtaí a cleachtadh mar aturnae in Éirinn.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Mar an comhlacht rialála d'aturnaetha in Éirinn, coinníonn an Dlí-Chumann liosta aturnaetha cláraithe ar fud na tíre. Cuardaigh an eolaire gnólachtaí aturnae ar fud na hÉireann anseo.

Page edited: 21 June 2016