Ról an ghiolla cúirte

Eolas

Tá cúntóir pearsanta ag gach breitheamh, a gcuirtear "giolla cúirte" air. Caitheann sé nó sí róba dubh agus nuair atá sé nó sí sa chúirt, suíonn sé nó sí ar chathaoir ar thaobh amháin den bhreitheamh.

Is í príomhfheidhm an ghiolla cúirte cúnamh ginearálta a chur ar fáil don bhreitheamh:

  • Téann an giolla cúirte in aice leis an mbreitheamh nuair atá a chuid dualgas á gcomhlíonadh ag an mbreitheamh. San Ard Chúirt agus sa Chúirt Uachtarach, tá bachall fhada adhmaid idir lámha ag an ngiolla cúirte agus é ag tabhairt an breitheamh óna chuid seomraí go dtí an chúirt agus ar ais.
  • Bíonn an giolla cúirte i dteagmháil le giollaí cúirte eile le gur féidir leis an breitheamh a chur ar an eolas faoi céard atá ag tarlú sna cúirteanna eile go laethúil.
  • Má theastaíonn ón mbreitheamh teachtaireracht a thabhairt do chúirt eile, nó má tá leabhar uaidh nó má theastaíonn aon rud eile uaidh is féidir leis nó léi cúnamh a fháil ón ngiolla cúirte.
Page edited: 21 April 2015