An luathscríbhneoir cúirte

Eolas

Bíonn an luathscríbhneoir cúirte ina shuí/ina suí go hiondúil ar ardán ardaithe beagán faoin mbreitheamh, gar don chláraitheoir cúirte. Ní chaitheann sé nó sí aon éadach speisialta sa chúirt.

Coinníonn an luathscríbhneoir cúirte taifead scríofa focal ar fhocal den mhéid a ndeirtear le linn trialach. Úsáideann an luathscríbhneoir gléas atá cosúil le clóscríobhán ,a ligeann dó/di gach a ndeirtear le linn na trialach a thaifeadadh.

Tar éis na trialach, déanfaidh an luathscríbhneoir gach rud a taifeadadh a athscríobh i athscríbhinní arbh fhéidir iad a chur ar fáil do phaírtithe uilig an cháis agus don bhreitheamh.

Is iad comhlachtaí príobháideacha a fhostaíonn luathscríbhneoirí. Ina lán cásanna, leithéidí cásanna coiriúla, cásanna gnó agus dlí teaghlaigh, íocann an Stát as an luathscríbhneoir. I gcásanna eile, fágtar faoi na páirtithe féin an luathscríbhneoir a fhostú agus a íoc.

Coinnítear cuntas scríofa go príomha chun cabhrú leis na páirtithe má theastaíonn uathu cinneadh an bhreithimh a achomarc níos deireanaí.

Page edited: 21 April 2015