Cláraitheoir na Cúirte

Eolas

Bíonn Cláraitheoir na Cúirte ina shuí/ina suí go hiondúil ar ardán ardaithe beagán faoin mbreitheamh, os comhair na cúirte. Ní chaitheann sé nó sí aon éadach speisialta sa chúirt, ach uaireanta san Ard Chúirt más abhcóide chomh maith an Cláraitheoir caithfidh sé nó sí róbaí abhcóide.

Seirbhísigh poiblí is ea iad Cláraitheoirí Cúirte agus earcaítear iad go díreach ón státseirbhís.

Is í príomhfheidhm an Chláraitheora cúnamh a thabhairt don bhreitheamh:

  • Tá liosta de cásanna go léir na cúirte don lá ag an gCláraitheoir. Fograíonn sé nó sí gach cás ionas go mbeidh na páirtithe in ann iad féin a chur in iúl don chúirt.
  • Nuair a ghlaoitear finné i gcás, is é an Cláraitheoir a thugann an Bíobla don fhinné agus a léann amach an mionn a chaitheann an finné a athrá.
  • Coinníonn an Cláraitheoir doiciméid na cúirte (eascairí, etc.) do gach cás agus tugann don bhreitheamh iad nuair a fhógraítear gach cás.
  • Nuair a dhéanann cúirt ordú, coinníonn an Cláraitheoir nóta den ordú.
  • Tar éis lá sa chúirt déanann an Cláraitheoir na horduithe a rinne an breitheamh an lá sin a dhréachtú agus coinníonn sé taifead de na horduithe sin.
  • Pléann an Cláraitheoir leis an riarachán is gá le go mbeidh na cúirteanna in ann feidhmiú gan tuisliú.
Page edited: 21 April 2015