Abhcóidí

Eolas

Cineál dlíodóra is ea abhcóide ar speisialtóir é in abhcóideacht chúirte agus i gcomhairle dlíthiúil.

Chun bheith i do abhcóide ní mór duit éirí leat i scrúduithe de chuid Kings Inns, caithfidh tú bheith "glaoite chun an Bharra" agus bliain a chaitheamh ag oibriú mar chúntóir d'abhcóide, ar cineál printíseachta é.

Ní mór do abhcóidí bónaí bána agus róba dubh a chaitheamh i bhformhór na gcúirteanna. Ní mór dóibh peiriúic a chaitheamh chomh maith. I gcúirteanna áirithe, mar shampla a i gcúirteanna dlí teaghlaigh, ní chaitheann abhcóidí peiriúic nó róbaí.

In Éirinn ní ligtear do abhcóidí seomraí nó comhpháirtíochtaí a bhunú. Tá gach abhcóide féin-fhostaithe agus oibríonn sé mar dhuine aonair.

Ní cheadaítear d’abhcóidí “dlísheomraí” nó comhpháirtíochtaí a bhunú le chéile. Tá gach abhcóide féinfhostaithe agus oibríonn sé/sí mar dhuine aonair. I Nollaig 2015, rith an tOireachtas an tAcht um Rialáil Seirbhísí Dlí, 2015 a fhorálann, i measc rudaí eile, do shamhlacha nua gnó do chleachtóirí dlí, ina measc comhpháirtíochtaí abhcóide/abhcóide agus abhcóide/aturnae agus cleachtais ildisciplíneacha.

Má tá tú páirteach i gcás dlí d'fhéadfá bualach le abhcóidí sóisir agus sinsir.

Feidhmeanna abhcóide

Tá réimse leathan feidhmeanna an ag abhcóidí:

  • Dréachtaíonn abhcóidí comhairle dhlíthiúil. Mar shampla, d'fhéadfadh abhcóide comhairle dhlíthiúil a thabhairt duit faoi cibé and bhfuil nó nach bhfuil cás maith agat i gcoinne duine a bhfuil díospóid agat leis.
  • Déanfaidh an abhcóide ansin na doiciméid dhlithiúla a scríobh (eascairí nó pleadálacha) a chaithfear a chomhdú sa chás.
  • Nuair a thagann an cás chun trialach is é an abhcóide a fheidhmeoidh agus a labhróidh ar do shon, agus a chuirfidh do cás faoi bhráid an bhreithimh.
  • D'fhéadfadh do abhcóide socraíocht do cháis a idirbheartú in ionad ligean dó a dhul chun trialach.

Abhcóide a fhostú

Ní féidir teagmháil a dhéanamh go díreach le abhcóide - déanann aturnaetha iad a fhostú chun obair ar chás. Nuair a theann tú i dteagmháil le aturnae ag lorg comhairle dlithiúla, d'fhéadfadh do aturnae moladh duit go ndéanfaí abhcóide a fhostú chun seirbhísí a sholáthar.

Má shocraíonn tú agus do aturnae ar abhcóide a úsáid i do chás, cuirfidh an aturnae mionteagasc chuig an abhcóide leis an eolas ábhartha agus na doiciméid uilig chun cabhrú leis nó léi an cás a chur i láthair.

Rialacha

Caithfidh abhcóidí feidhmiú de réir Cód Proifisiúnta Iompair Chomhairle an Bharra. Caitheann abhcóidí cuid mhaith rialacha ginearálta a leanúint, mar shampla:

  • Ní féidir le abhcóide obair a ghlacadh thar an méid ar féidir leis a dhóthain airde a thabhairt air laistigh de achar réasúnta
  • Ní mór do abhcóide rúndacht a chinntiú maidir le hábhair cliant
  • Tá dualgais ag abhcóide ó thaobh na cúirte de agus ní féidir leis nó léi an chúirt a chur amú ar aon bhealach
  • Ní féidir le abhcóide stocaireacht a dhéanamh ar chustaiméirí nó a chuid/a cuid seirbhísí a fhógairt

Tá rialacha níos sainiúla ann faoi dhualgais abhcóidí i gcásanna coiriúla.

Rataí

Tá difríochtaí móra sna rátaí agus táillí a iarrann abhcóidí. Ba chóir ceist a chur ar do aturnae faoin gcostas a bheidh ar abhcóide a fhostú chun feidhmiú ar do shon.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun abhcóide a fhostú, ní mór duit teagmháil a dhéanamh le aturnae, agus cuirfidh sé sin mionteagasc chuig an abhcóide.

Page edited: 28 November 2016